Foredrag Larvik museum: Christian Adolph Diriks – Larvik bys eidsvollsmann


24. apr 2014 19:00 - 21:00 | Larvik museum

Velkommen til foredrag! Christian Adolph Diriks var født i Danmark og flyttet til Norge i voksen alder. Han var en dyktig jurist og flyttet til Larvik i 1812 da han fikk stillingen som byfogd og birkesorenskriver. Det var i egenskap av sin stilling han ble valgt som byens representant til Riksforsamlingen. Hvilken betydning fikk Diriks for Larvik, de knappe to årene han bodde her – og hvilken rolle spilte han på Eidsvoll?. Foredragsholder: Aina Aske, kst. leder og konservator , Larvik museum.

Neste artikkelHaugar Vestfold Kunstmuseum