Rapporter fra ledelsen

Her er rapporter fra ledelsen.

Vestfoldmuseenes årsrapport for 2017

Årsrapport Vestfoldmuseene 2017, endelig, signert, komprimert str. til web

Vestfoldmuseenes årsrapport for 2016

Vestfoldmuseenes årsrapport 2016, endelig versjon, signert

Vestfoldmuseenes IKS, strategiplan 2017-2021

Vestfoldmuseenes strategiplan ble godkjent på eiermøte i oktober 2016 og gjelder fra 2017. Vestfoldmuseenes strategiplan 2017-2021, godkjent okt. 2016 

Vestfoldmuseenes årsrapport for 2015

Vestfoldmuseenes årsrapport 2015, final

Utkast til handlingsplaner for 2016

Vestfoldmuseenes handlingsplaner 2016, ekstern final

Vestfoldmuseenes årsrapport for 2014

Vestfoldmuseene Årsrapport 2014 final

Utkast til handlingsplaner for 2015

Vestfoldmuseenes handlingsplaner 2015, siste versjon nov14

Vestfoldmuseenes årsrapport for 2013

Vedlagt finner du utkast til Vestfoldmuseenes årsrapport for 2013: Vestfoldmuseenes Årsrapport 2013 final Årsrapporten godkjennes endelig i representantskapsmøtet 29. april 2014.

Rapport 2. tertial 2013

2. tertialrapport 2013 final

Utkast til handlingsplaner for 2014

Utkast handlingsplaner er godkjent av styret. Se planen: Vestfoldmuseenes handlingsplaner 2014 final