Rapporter fra ledelsen

Her er rapporter fra ledelsen.

Årsrapport 2012

Her kan du laste ned Vestfoldmuseenes årsrapport for 2012: Årsrapport 2012 final

Utkast til handlingsplan for 2013

Vestfoldmuseenes utkast til handlingsplan for 2013 er sendt til eierne. Utkastet ble godkjent av styret den 25. september og representantskapet skal behandle planen endelig i desember. Handlingsplanene er videreutviklet fra i fjor; … Les videre

Rapport 2. tertial 2012

Her kan du lese 2. tertialrapporten fra Vestfoldmuseene: 2. Tertialrapport 2012, siste versjon

Strategiplan 2012-2015

Vestfoldmuseene arbeider etter strategiplan som er lagt frem til 2015. Planen vil justeres noe mot slutten av 2012.

Vestfoldmuseenes årsrapport for 2011

Her kan du lese Vestfoldmuseenes årsrapport for 2011. Rapporten inneholder nøkkeltall og fakta fra selskapet, og kort om hva de ulike museene/arkivet gjorde innen formidling, forskning, forvaltning og fornying.