Grunnlovsjubileet 2014 på Jernverket Eidsfoss

Når Hvor Hva Hvorfor Hvem
2. februar, kl. 15.00 Hallen Film om Tønsberg-Eidsfossbanen. Christian Erik Nordby. Hilde W. Stormark innleder med litt om «Stasjonsjentene» Jernbanehistorien sammenfaller med fremveksten av det moderne   demokratiet i Norge. Jernbanene representerte en mulighet for flere mennesker   å reise, vareutvekslingen ble mer effektiv og tilgangen til flere og nye   varer økte for den gjengse innbygger. På Eidsfoss betød det også at   jernverket ble tettere knyttet til bysentra som Tønsberg, Holmestrand,   Drammen og Oslo (Kristiania).
I dag er Tønsberg-Eidsfosbanen kun et vagt spor i minnet, og i landskapet.   Christian Erik Nordby har gått opp sporet fra Stensarmen i Tønsberg til   Eidsfoss stasjon. Der vokste Arbeiderpartipolitiker Rakel Seweriin opp, som   datter av stasjonsmesteren. Hun er tema for sommerens utstilling på Eidsfoss;   «Fra Eidsfoss stasjon til kongens bord.»
Filmskaper  Christian Nordby,   HortenRådgiver Hilde Woxen Stormark, Vestfoldmuseene
8.mars, kl. 19.00 Gamle Eidsfos Kro «Kampen om husmora og de berømte Høyangkasserollene fra Nordisk   Aluminiumindustri i Holmestrand» 1950-tallet var tiden da det norske velferdssamfunnet vokste frem med   sjumilsskritt. Industrien blomstret og sammen med den økte økonomiske   velstanden i husholdningene, utviklet det seg nye markedssegmenter.  For ferdigvareprodusentene ble husmoren en   av de viktigste målgruppene. Nordisk Aluminiumindustri i Holmestrand   produserte kjøkkentøyet med merkevaren Høyang. De ble den største   leverandøren til de norske husholdningene. Hva var Nordisk sin strategi og   hvordan kapret de husmoren? Historiker Kristin Skjelbred, Vestfoldmuseene
5.april, kl. 19.00 Gamle Eidsfos Kro «Grev Herman Wedel Jarlsberg og Hans Hein Nysom. To representanter   fra Vestfold til Riksforsamlingen. Hva var deres hjertesaker før 1814?» Historiker Tone Wisting foredrar om to av riksforsamlingens representanter grev Herman   Wedel Jarlsberg  og sogneprest Hans Hein Nysom.Disse to sto på   hver sin side i unionsforhandlingene og i arbeidet med grunnloven i 1814.Tone Wistings   hovedtema i kveld vil være Nysoms samfunnsmessige engasjement i   Holmestrand, og Wedel Jarlsbergs ideer om demokratiet, begge sett i forkant   av 1814. Hun har sett på Wedel Jarlsbergs forsiktige linje, men   allikevel samlende skikkelse, i kampen mot Christian Frederiks politikk, som   han så på med mistro.
Hans Hein Nysom har vært gitt mindre oppmerksomhet i ettertiden, men i   Norsk Biografisk Leksikon kan vi blant annet lese dette:
«Nysom skal ha vært dyktig til å preke, og på folkemunne gikk det   historier om at han hadde selveste Svarteboka i sitt eie. Det var naturlig at   borgerne i Holmestrand i mars 1814 valgte ham som byens representant til   Riksforsamlingen på Eidsvoll. (…) hans mest merkbare innsats [var] et   innlegg om nedsettelsen av den allmenne lovkomité.  Etter dette var ikke   Hans Nysom aktiv på den rikspolitiske arena. Til minne om hans deltakelse på   Eidsvoll ble det 17. mai 1914 reist en bauta av ham i Holmestrand.» 
Historiker Tone Wisting
1.mai (klokkeslett ikke avklart) Skolestua på Hauane og i Bråtagata Åpning av utstillingen «Rakel Seweriin – fra Eidsfoss stasjon til   kongens bord».Utstillingen «Til Elise» gjenåpnes med nytt innhold, «Elise- Uten   stemmerett?» Åpning ved varaordfører i Hof, Berit Solbakken, Eidsfoss
1.5 – ca. 31.10 lørdag og søndag kl. 12-17 Skolestua på Hauane og Bråtagata Utstillingene «Rakel Seweriin – fra Eidsfoss stasjon til kongens   bord» og «Elise- Uten stemmerett?» Utstillingenes mål er å utvikle kunnskap om   og drøfte forutsetninger for kvinners deltakelse i demokratiske prosesser i   samfunnet, særlig stemmeretten. Gjennom historien om to lokale kvinner ønsker   vi å gi ansikt til diskusjonen om demokrati og deltakelse. Med utgangspunkt i   utstillingene vil vi reise spørsmål om demokratiets utfordringer i dagens   samfunn, bl. a. alder, opphold og statsborgerskap som forutsetninger for   stemmerett.
Forrige artikkelPower to the People, på Slottsfjellsmuseet Neste artikkelGrunnlovsutstillinger i Larvik