Jernverket Eidsfoss

Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger belyser jernverkssamfunnets historie og viser ulike produkter fra virksomheten på Eidsfoss. Eierne av Eidsfos Jernverk omstilte produksjonen fra råvareproduksjon til å bli et støperi basert på skrapjern. Nå fikk man også nye produkter som spente fra små husholdningsredskaper (som gryter og bakstejern) til jernbanevogner. Mest kjent er støpeovnsproduksjonen som ble nedlagt på 1960-tallet.

Eidsfoss har et unikt kulturhistorisk bygningsmiljø bestående av Bråtagata, Gata og Hauane, samt verksområdet med kraftstasjonen og Eidsfos Hovedgård. Ca. 25 bevaringsverdige bygninger danner en helhet som representerer et av Norges best bevarte jernverkssamfunn.

Les mer på nettsiden jernverketeidsfoss.no

 

 

 

Forrige artikkelAluminiummuseet Neste artikkelLarvik museum