Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet samler inn, bevarer, tilgjengeliggjør og formidler kilder til kunnskap om Vestfolds historie.

Vestfoldarkivet er depot for Vestfold fylkeskommunes arkiver, oppbevarer ulike private arkiv og samlinger, og er også koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Vestfold og Buskerud.

Les mer på vår nettside.

Adresse:

Vestfoldarkivet
Vestfoldmuseene IKS
PB. 1247
3205 Sandefjord
+ 47 970 67 296
vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

Besøksadresse:
Hinderveien 10
3223 Sandefjord

Forrige artikkelBerger museum Neste artikkelSlottsfjellsmuseet