Ansatte

  • Alle ansatte
  • Arkiv og forvaltning
  • Fellestjenester
  • Kulturhistorie
  • Kunst
  • Ledergruppen
  • Utvikling
Bildet viser Lene Walle.
Direktør
Hanne Bügel
Avdelingsdirektør
Avdelingsdirektør
Avdelingsdirektør
Bildet viser Karianne Schmidt Vindenes.
Avdelingsdirektør
Hanne S. Østerud
Avdelingsdirektør
Eivind Gramer
Rådgiver
Bildet viser et portrett av Petra.
Fagkonsulent
Cathrine Guldahl
Fagkonsultent
Kristin Halaas
Konservator
Rolf Holte
Teamansvarlig digitalisering og digitalt depot
Bildet viser et portrett av Ann Tove.
Rådgiver
Bildet viser et portrett av Heidi.
Rådgiver
Toril Johanne Mobech Hansen
Konservator

Tlf: 951 10 481
Ulla Nachtstern
Rådgiver
Fotograf
Bildet viser Ingrid Nøstberg.
Arkivar
Annika Sander
Konservator NKF-N (permisjon)
Marit Slyngstad
Teamansvarlig arkiv og forvaltning
Elin Smaavik
Fagkonsulent
Fagkonsulent (engasjement)
Rune Sørlie
Fagkonsulent
Øyvind Thuresson
Rådgiver
Mekonnen-Wolday
Fotograf
Konservator NKF-N
Ansvarlig for butikk, kafé og arrangement
Jon Anders Bjerva
Driftskonsulent
Teamleder drift og sikkerhet
Dag Henning Fjeld
Driftskonsulent

Tlf: 922 61 921
Kommunikasjonsrådgiver
Ole Andreas Hjørungnes
Seniorrådgiver økonomi
SoMe-innholdsprodusent (engasjement)
Administrasjonskonsulent
Øystein Orerød
Driftskonsulent
Bente Aarup Paulsen
Administrasjonskonsulent
Lars Rauan
Driftskonsulent
Beate Rydjord
Teamansvarlig HR og admin.
Lars Thorbergsen
Driftskonsulent
Grete-Andrea Varskog
Administrasjonskonsulent
Maren Wegge Nilsen
Markedsrådgiver
Aina Aske
Konservator NMF
Clare Beech
Resepsjonsmedarbeider
Harald Berg
Resepsjonsmedarbeider
Fredrik Bjønnes
Rådgiver
Seniorrådgiver
Dag Ingemar Børresen
Konservator NMF
Peter Bøttinger
Resepsjonsmedarbeider
Servicemedarbeider (engasjement)
Hanne Garmel
Rådgiver
Cecilia Gustavsen
Konservator
Bildet viser et portrett av Kari Marie.
Servicemedarbeider
Line Berg Härström
Teamansvarlig for formidling, kulturhistorie
Mari Ravler Johansen
Teamansvarlig for publikumsmottak
Anne Jæger
Pedagog
Bildet viser Urd Kalvik.
Formidler (permisjon)
Inger Lise Ackenhausen
Pedagog