Eiere

Vestfoldmuseene IKS eies av åtte kommuner i Vestfold samt Vestfold fylkeskommune.

illustrasjonsbilde_eiere_2018_vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene IKS eies av åtte kommuner i Vestfold samt Vestfold fylkeskommune.
Kåre Pettersen, fylkesvaraordfører i Vestfold, leder Vestfoldmuseenes representantskap.

Følgende ordførere sitter i representantskapet:

  • Alf Johan Svele, Holmestrand kommune
  • Elin Gran Weggesrud, Sande kommune
  • Thorvald Hillestad, Re kommune
  • Petter Berg, Tønsberg kommune
  • Andreas Muri, Svelvik kommune
  • Are Karlsen, Horten kommune
  • Rune Høiseth, Larvik kommune
  • Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune

Representantskapet har i henhold til avtaler to årlige møter angående Vestfoldmuseene IKS.

Mellom Vestfoldmuseene og eierne ligger Selskapsavtale, Eieravtale og samarbeidsavtaler (en med hver eier samt Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum) til grunn. Selskapet er regulert av Lov om interkommunale selskaper.

Med forbehold om endringer i eierandelene i forbindelse med kommunereformen