Fakta

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold.

Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 69 ansatte årsverk fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Selskapet har driftsansvar for følgende enheter:

 • Midgard historisk senter
 • Slottsfjellsmuseet
 • Haugar Vestfold Kunstmuseum
 • Hvalfangstmuseet
 • Larvik Museum
 • Munchs hus
 • Berger museum
 • Aluminiummuseet
 • Jernverket Eidsfoss
 • Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen

Eierskap til samlinger og bygninger er ikke overført til Vestfoldmuseene IKS, men ligger hos de tidligere museumsdriverne/ -eierne.

Vestfoldmuseene har tett samarbeid med lokale historielag og frivillige interessenter, og deltar faglig i en rekke nasjonale, regionale og internasjonale nettverk.

Nøkkeltall fra 2015:

 • 125 950 besøkende til museene
 • 22 952 skolelever via Den Kulturelle skolesekken
 • 40 875 gjenstander overført til klimastyrt magasin
 • 726 866 foto i klimastyrt magasin
 • Egenkapital 19 307 741 NOK, der 4 202 801 står i bundne fond
 • Driftsresultatet etter interne finanstransaksjoner på kr 8 931 377. Avviket skyldes hovedsakelig sparing til ombygging ved Hvalfangstmuseet og sparing til større aktiviteter i 2016.
 • Sykefravær 4,5 prosent

Se hele årsrapporten for 2015: Vestfoldmuseenes årsrapport 2015, final

Forrige artikkelKontakt oss Neste artikkelEierne