Fakta

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold.

Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 69 ansatte årsverk fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Selskapet har driftsansvar for følgende enheter:

  • Midgard vikingsenter
  • Slottsfjellsmuseet
  • Haugar Vestfold Kunstmuseum
  • Hvalfangstmuseet
  • Larvik Museum
  • Munchs hus
  • Berger museum
  • Aluminiummuseet
  • Jernverket Eidsfoss
  • Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen

Eierskap til samlinger og bygninger er ikke overført til Vestfoldmuseene IKS, men ligger hos de tidligere museumsdriverne/ -eierne.

Vestfoldmuseene har tett samarbeid med lokale historielag og frivillige interessenter, og deltar faglig i en rekke nasjonale, regionale og internasjonale nettverk.

Les mer om «Lov om IKS»: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6 

 

Forrige artikkelKontakt oss Neste artikkelEierne