Vestfoldmuseenes samlinger

Medisinskrin. Inneholder plaster, saks, bandasje, Daraprim, penicillin, lypsyl osv.  Foto: Roger Berg, Larvik Museum, Vestfoldmuseene.  LSJ.04689

GJENSTANDER

Vestfoldmuseene forvalter rundt 70.000 museumsgjenstander. Vi har samlinger som er konsentrert om næringer som f.eks. verftsindustri, hvalfangst, sjøfart og jordbruk, og kulturhistoriske gjenstander fra hverdags- og yrkesliv i Vestfold. Se gjenstandene på DigitaltMuseum.

Ler om arbeidet med gjenstandene her.

GJENSTANDER PÅ DIGITALT MUSEUM

På DigitaltMuseum kan du boltre deg i bilder av Vestfoldmuseenes mange gjenstander, og lese artikler om noen av dem.

Søk i Vestfoldmuseenes samlinger på DigitaltMuseum her.

bakgrunnsbilde_samlingene_gjenstander_vestfoldmuseene
sort-hvit bilde fra fotostudie - viser to damer bark en stor avis

FOTOSAMLINGER

Fotosamlingene inneholder spennende og verdifullt kulturhistorisk materiale fra Vestfold. En stor del av samlingene er etter portrettfotografer. Andre motivkategorier vi har mye av er flyfoto, byprospekter og næringshistorie - særlig hvalfangst og industri - og en del reklame og dokumentasjonsfoto.

Ler mer om fotosamlingsarbeidet her.

VESTFOLDMUSEENES FOTOWEB

Fototeamet i Vestfoldmuseene digitaliserer og publiserer forløpende fotografier fra samlingene. Søk i det som er digitalt tilgjengelig på vår FOTOWEB. Her finner du også gamle historiske filmer og lydklipp.

Søk i Vestfoldmuseenes FotoWeb 

Sort-hvitt-bilde av tre små barn i matrosdress og flagg
Arkivprotokoller i en hylle i et arkivmagasin

ARKIVER

Vestfoldarkivet har privatarkiver etter bedrifter, organisasjoner og privatpersoner - bl.a. en omfattende samling arkiver etter hvalfangsten. Vestfoldarkivet oppbevarer også eldre og avslutta arkiv etter Vestfold fylkeskommune, og har ansvar for arkiv fra arbeiderbevegelsen i Vestfold.

Les mer om våre arkiver her.

DIGITALISERT ARKIVMATERIALE

På Vestfoldarkivets side kan du lese mer om hvor du finner digitalisert arkivmateriale fra Vestfoldmuseene - blant annet på Digitalarkivet og Arkivportalen.

Les mer om digitalt tilgjengelig arkivmateriale her.

Håndtegnet kompassrose
Sverre Malling
Norwegian Muskox, 2016

Samlingen til Haugar Kunstmuseum er ervervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp.

Vestfoldmuseene forvalter flere antikvarisk verdifulle og interessante bygninger og bygningsmiljøer. Av enkeltbygninger kan nevnes Herregården i Larvik, kunsteren Edvard Munchs hus i Åsgårdstrand. Viktige bygningsmiljøer er Jernverket Eidsfoss, industrimiljøet på Berger og Vestfoldtunet på Slottsfjellet i Tønsberg.

Bildet viser Munchs hus med innsyn til inngangen.
Kvarde_fremhevet_Vestfoldmuseene

Samlingene og arkivene som Vestfoldmuseene forvalter har blitt til gjennom aktiv og målrettet innsamling, men også gjennom gaver fra publikum. Dersom du har brev, privatarkiver, foto eller gjenstander du lurer på om vi kan ta i mot, er du velkommen til å kontakte oss om dette. Vi er takknemlige for at publikum ønsker å bidra til å ta vare på gjenstander, foto og privatarkiver for fremtiden!