Gave til samlingene?

Samlinger og arkiver som Vestfoldmuseene forvalter har blitt til gjennom aktiv og målrettet innsamling, men også gjennom gaver fra publikum. Dersom du har brev, privatarkiver, foto eller gjenstander du lurer på om vi kan ta imot, er du velkommen til å kontakte oss om dette. Vi er takknemlige for at publikum ønsker å bidra til å ta vare på kulturarven for fremtiden!

Ønsker du å gi en gave?

Dersom du har noe du vil gi til Vestfoldmuseene, ønsker vi at du henvender deg skriftlig. Din kunnskap om gjenstanden og dens historie er viktig for vår vurdering av saken. Det er derfor fint om du sender både bilder og beskrivelse av gjenstandene.

Vi kan ikke love at alle gjenstander vi tar imot blir utstilt, men vi vil tilgjengeliggjøre bilde og informasjon om gaven digitalt.

Kontaktinformasjon 

Send en epost til samlinger@vestfoldmuseene.no

Du kan også henvende deg til ditt lokale museum, som sender saken videre.

Det kan godt hende vi trenger å be deg om ytterligere informasjon om gaven. Hvis vi takker ja til gaven skrives det avtale om overføring av eiendomsrett.

Behandling av tilbud

Når vi får tilbud om gaver blir dette behandlet på en måte som legger profesjonelle og faglige kriterier til grunn. Gaven vurderes blant annet ut i fra museets samlingsprofil, satsningsområder og hva som finnes fra før i samlingene. Vestfoldmuseene ønsker å benytte SPECTRUM standarden i sitt arbeid med samlingene.

Les mer om vurderingskriterier her.

Vestfoldmuseenes vurderer tilvekst til og tilbud om gaver til samlingene. Les mer om rutinene og vurderingskriteriene her.

I 2014 ferdigstilte Vestfoldmuseene sin samlingsplan. Den inneholder status, utfordringer, mål, strategier og tiltak for samlingene.