Gave til samlingene

VF stoler02

Samlingene Vestfoldmuseene forvalter har blitt til gjennom gjennom aktiv og målrettet innsamling, men også gjennom gaver fra publikum. Vi er takknemlige for at publikum ønsker å bidra til å ta vare på gjenstander for fremtiden!

 

Ønsker du å gi noe?

Dersom du har noe du ønsker å gi til Vestfoldmuseene, er det fint om du henvender deg skriftlig, helst med bilder av gjenstandene og en god beskrivelse. Alt du vet om gjenstanden og dens historie kan være viktig når vi skal behandle saken.

 

 

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Du kan henvende deg til ditt lokale museum (kontaktinfo her), til post[at]vestfoldmuseene.no eller til Samlingsrådets sekretær kristin.halaas[at]vestfoldmuseene.no. Har du spørsmål kan du kontakte oss på telefon, kontaktinfo finner du her. Det kan godt hende vi trenger å be deg om ytterligere informasjon om gaven. Hvis vi takker ja til gaven skrives det avtale om overføring av eiendomsrett. Vi kan ikke love at alle gjenstander vi tar imot som gave kommer til å stilles ut, men vi vil tilgjengeliggjøre bilde og informasjon om gaven digitalt. 

Hvordan behandles tilbud om gaver?

Når vi får tilbud om gaver blir dette behandlet av Vestfoldmuseenes Samlingsråd, som legger profesjonelle og faglige kriterier til grunn. Gaven vurderes bl.a. ut i fra samlingsprofil, satsningsområder og hva som finnes fra før i samlingene. Her kan du lese mer om Samlingsrådets arbeid og hvordan tilbud om gaver behandles.

 

Forrige artikkelSamlingene Neste artikkelVestfoldmuseenes Samlingsråd