Om Slottsfjellsmuseet

bakgrunnsbilde_om_slottsfjellsmuseet_vestfoldmuseene

Midt i Tønsberg, i vakre omgivelser ved foten av Slottsfjellet, ligger Slottsfjellsmuseet. Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne, som representerer byens lange historie, med bl.a. byløkker, markering av teglovn fra middelalder og museets bygdeavdeling. Ruinparken på Slottsfjellplatået viser rester etter en av landets og Nordens største middelalderborger.

Vikinghallen

I museets Vikinghall presenteres Norges fjerde vikingskip, handelsskipet fra Klåstad, det eneste bevarte vikingskip som er plassert utenfor Oslo. I tillegg finnes historien om Osebergfunnet, gravskipet med Europas største vikingfunn, funnet ca. tre km nord for sentrum av Tønsberg.

Svend Foyn og Tønsberg

Historien om hvalfangstpioneren Svend Foyn og hans rolle i byen og samfunnet for øvrig, blir presentert i en utstilling i tilknytning til Hvalhallen. Både sel- og hvalfangst ble viktige næringsveier i 1800-tallets Norge og Svend Foyn var en ivrig pådriver og utvikler av tekniske forbedringer. Han etterlater seg mange spor i Tønsberg. En rekke bygninger og steder forteller fremdeles historien om et religiøst liv, en arbeidsgiver som sørget for sine arbeidere, om barndomshjem og om hans mange bidrag til fellesskapet.

Hvalhallen

Utstillingen «Hvalhall» viser hvalskjelett fra de vanligste hvalsorter det ble drevet fangst på.  Blåhvalen, verdens største dyr, var ca 27 meter lang og kan ha veid opp mot 150 tonn. Spekket til blåhvalen kunne gi opptil 100 fat olje. Blåhvalskjelettet er det største bevarte skjelettet vi kjenner.

Vestfold-gården

På Tallak, platået mellom selve Slottsfjellet og hovedmuseet ved Farmannsveien, ligger museets friluftsavdeling.

Vestfold-tunet ble anlagt på 1940-50-tallet som en typisk Vestfold-gård, og inneholder flere tilflyttede hus fra ulike deler av fylket. Her finnes våningshus fra 1700-tallet, laftet tømmerbygning med svalgang fra 1600-tallet, sjømannens bolig, låve, smie, seteranlegg og Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft, datert 1407.

De fleste av bygningene er åpne for publikum ved omvisning.

Seterkaféen og Kastellkaféen

I tilknytning til Vestfold-tunet er Seterkafeen åpen for bevertning. I lyse, moderne lokaler ønsker Slottsfjellsmuseet velkommen til Kastellkafeen!

Velkommen til Slottsfjellsmuseet!

logo_slottsfjellsmuseet

Kontakt oss

Slottsfjellsmuseet
Farmannsveien 30
3111 Tønsberg

En del av Vestfoldmuseene

Slottsfjellsmuseet er en del av Vestfoldmuseene IKS. Vestfoldmuseene drifter 9 museer i Vestfold fylke, og sender deg på en fengende historisk reise gjennom vikingtid, middelalder, hvalfangsthistorie, kunstneren Edvard Munch sitt liv og moderne industrihistorie. Blant museene finner du også et av landets beste kunstmuseer.

Vestfoldmuseene drifter også Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen, med gjenstander, fotografier og arkiver fra hele Vestfold.

ANSATTE PÅ SLOTTSFJELLSMUSEET

Rune Sørlie
Fagkonsulent
Avdelingsdirektør
Haakon Livland
Konservator NMF
Ellen Asplin
Formidler
Line Berg Härström
Pedagog
Cecilia Gustavsen
Konservator
Øystein Orerød
Driftsansvarlig
Siri Thoner Lier
Resepsjonsmedarbeider
Harald Berg
Resepsjonsmedarbeider
Peter Bøttinger
Resepsjonsmedarbeider
Grete-Andrea Varskog
Administrasjonskonsulent

LEDIGE STILLINGER

Beklager, ikke noe innlegg tilgjengelig.