Våre ansatte

Sentralbord: +47 970 85 504, post@vestfoldmuseene.no

Alle ansatte har e-postadresse: navn.etternavn(at)vestfoldmuseene.no eller navn.mellomnavn.etternavn(at)vestfoldmuseene.no

Administrasjon
Hanne Bügel, konstituert direktør og stabsdirektør, tlf.: 952 13 707
Ole Andreas Hjørungnes, økonomiansvarlig, tlf.: 996 04 420
Beate Rydjord, HR-og administrasjonsansvarlig, tlf.: 930 55 367
Jon Anders Røise, IKT-ansvarlig
Lise Emilie Talleraas, 1. konservator/FoU-koordinator
Line Berg Härström, DKS-prosjekt

Fototeam
Alle henvendelser angående foto rettes til foto@vestfoldmuseene.no

Haugar Vestfold kunstmuseum, e-post: haugar@vestfoldmuseene.no , tlf: 33 30 76 70
Jan Åke Pettersson, avdelingsdirektør
Kim Solberg, administrativ leder
Hanne Hagen Eriksen, museumskonsulent
Gry Bø, formidlingsansvarlig
Caroline Berg, kunstformidler
Inger Grete Draugedalen, malerikonservator NKF-N
Mari Ravler Johansen, kunstformidler
Inger Mary Stokke, resepsjonsansvarlig
Tone Lyngstad Nyaas, konservator – utstilling
Lars Thorbergsen, sikkerhetsansvarlig
Dag Henning Fjeld, driftsansvarlig
Diana A. Arapakis, resepsjonsmedarbeider

Hvalfangstmuseet, e-post: hvalfangstmuseet@vestfoldmuseene.no, tlf: 947 93 341
Dag Ingemar Børresen, avdelingsdirektør
Inger-Lise Krekling, museumspedagog
Clare Beech, konsulent
Hanne Garmel, rådgiver
Vidar Gustavsen, driftsansvarlig
Jan Erik Ringstad, konservator NMF
Linda Wells, adm.ansvarlig
Stig Tore Lunde, rådgiver maritim historie
Atle Selnes Nielsen, formidler
Elin Småvik, resepsjonsmedarbeider

Slottsfjellsmuseet, e-post: slottsfjellsmuseet@vestfoldmuseene.no, tlf: 33 31 29 19
Lena Fahre, avdelingsdirektør
Ellen Asplin, formidler
Cecilia Gustavsen, konservator
Anne Lise Høydahl, bibliotekar
Haakon Livland, konservator NMF
Øystein Orerød, driftsansvarlig
Grete Andrea Varskog, adm.konsulent, vikar
Rune Sørlie, fagkonsulent
Siri Thoner Lier, resepsjonsmedarbeider
Harald Berg, resepsjonsmedarbeider
Peter Bøttinger, resepsjonsmedarbeider

Midgard vikingsenter, e-post: midgardvikingsenter@vestfoldmuseene.no , tlf: 33 07 18 50
Anne Doksrød, avdelingsdirektør (permisjon) Hanne Bügel, vikar
Anna Arnestad, fagkonsulent og koordinator
Wencke Heine, adm.konsulent
Fredrik Bjønnes, rådgiver
Jon Anders Bjerva, driftskoordinator
Anne Jæger, pedagog
Maren Wegge Nilsen, markedskonsulent
Kari Marie Helland, kaféansvarlig
Christina Leverkus, konsulent

Larvik Museum, e-post: larvikmuseum@vestfoldmuseene.no, tlf.: 481 06 600
Aina Aske, avdelingsdirektør
Ane Ringheim Eriksen, rådgiver
Lars Rauan, driftsansvarlig
Gro Stalsberg, rådgiver
Marianne Sørensen, museumspedagog
Åshild Rybråten, museumsvert
Johanne Birkeland Svendsen, museumsvert
Aleksander Oxholm, adm. konsulent

Nord-Jarlsbergmuseene (Jernverket Eidsfoss, Aluminiummuseet og Berger museum), e-post: hanne.osterud(at)vestfoldmuseene.no, tlf: 480 92 497
Hanne S. Østerud, avdelingsdirektør
Hilde Woxen Stormark, konservator
Merethe Sortland, DKS-koordinator
Kristin Skjelbred, rådgiver
Camilla Holm Velle, formidler
Bente Aarup Paulsen, adm.konsulent

Munchs hus, e-post: munchshus@vestfoldmuseene.no, tlf.: 409 15 900 
Hanne Bügel, stabsdirektør
Solfrid Sakariassen, rådgiver Munchs hus

Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen, e-post: vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no, tlf: 970 67 296, samfor@vestfoldmuseene.no
Karianne Schmidt Vindenes, avdelingsdirektør
Ingrid Nøstberg, arkivar
Lone Kirchhoff, rådgiver
Ann Tove Manshaus, rådgiver
Marit Slyngstad, arkivar
Ulla Nachtstern, arkivformidler
Heidi Meen, rådgiver
Kristin Halaas, konservator
Eivind Gramer, rådgiver
Rune Sørlie, fagkonsulent
Øyvind Thuresson, rådgiver
Cathrine Guldahl, konsulent
Mekonnen Wolday, fotograf
Torill J. Mobech-Hanssen, konservator
Rolf Holte, IT-arkivar
Annika Sander, teknisk konservator

 

 

Forrige artikkelStyret Neste artikkelEkte opplevelser som beriker