Vestfoldarkivet søker IKT-rådgiver

Vestfoldmuseene skal etablere depot for elektroniske arkiver. Etableringsfasen er organisert som et prosjekt med varighet ut 2019. Målet med arbeidet er langtidsbevaring av elektroniske arkiv fra fylkeskommunal og privat sektor. IKT-rådgiver vil være prosjektleder og være med på å bygge opp og drive depottjenesten. Depot for elektroniske arkiv skal også sikre materiale som Vestfoldmuseene har digitalisert og IKT-rådgiver vil ha et ansvar for digitalisert materiale og delta i digitaliseringsprosjekter.

Du søker stillingen her:

jobbnorge.no

 

Forrige artikkelVestfoldmuseenes IKS, strategiplan 2017-2021 Neste artikkelVestfoldmuseenes årsrapport for 2016