Vikingmytologier på Haugar

Vikingmytologier_invitasjonskort_mailFire samtidskunstnere om den nasjonale arven:

Dania Burger – Crispin Gurholt – Bjørn Erik Haugen – Thomas Kvam – Lars Ramberg  

25. januar – 27. april

Vikingmytologier er den første av Haugars to markeringer av årets Grunnlovsjubileum. Utstillingen setter søkelyset på hvordan vikingmotiver og norrøn mytologi blir brukt i ulike politiske, nasjonalistiske og populærkulturelle sammenhenger også i vår egen samtid.

Vikingtiden har en unik arkeologisk og kulturhistorisk forankring i Vestfold Fylke og er løftet fram som et identitetsprosjekt for regionen. Dette danner utgangspunktet for de fem kunstnerne som kurator Tone Lyngstad Nyaas har invitert for å tematisere en rekke arenaer der vikingmotivet forekommer. Motiver og symboler fra norrøn mytologi vil sammen med forestillinger rundt krigerideologi og heltemyter bli belyst i forhold til film, musikk og i spill som er populære i dagens ungdomskultur. Utstillingen vil vise hvordan leken med denne motivkretsen har ristet av seg det nasjonale og ideologiske vedhenget som lenge har heftet ved motivet. Globalisering og internasjonalisering har medført at disse symbolene her er blitt tømt for et nasjonalistisk innhold, samtidig som man i andre sammenheng også ser en mer tradisjonsbundet tendens til at motivet fortsatt fungerer som en identitetsmarkør som signaliserer nasjonal arv og historisk forankring.

I kontrast til den troskyldige anvendelsen av vikingsymbolikken i populærkulturen, vil utstillingen også sette fokus på hvordan motivet er blitt brukt i den nynazistiske og høyreekstremistiske propagandaen. Et sentralt tema i utstillingen er hvordan bynavnet Tønsberg er blitt annektert av den nynazistiske klesbutikken TØNSBERG som finnes i Berlin og i andre tyske byer. For Haugar har det i forbindelse med markeringen av 200-årsjubileet for Norge som nasjon vært viktig å skape et kritisk fokus mot slike krefter som tar i bruk vikingtidens historie og symboler for å undergrave vårt demokratiske samfunn.

Det vil bli produsert en bok i ettertid av utstillingen siden kunstnerne bygger opp installasjoner på stedet. Det er tildelt 75000 fra Fritt Ord.

Les mer på www.haugar.com

Forrige artikkelBilder på Flickr Commons / Images on Flickr Commons Neste artikkelPower to the People, på Slottsfjellsmuseet