Bildet viser to personer ikledd penklær, der mannen holder en hvit pute.

Aluminiummuseet feirer 10 år (2012)

Den 21. juni 2012 var det ti år siden Holmestrand Aluminium museum ble åpnet av dronning Sonja. Museet, som ble åpnet i forbindelse med Holmestrand bys 250-årsjubileum, er alene om å formidle den rike, norske tradisjonen for produksjon av varer i aluminium.

Aluminiummuseet i Holmestrand

Holmestrand Aluminium museum har blitt noe mer enn et lokalt bedriftsmuseum. Det har i økende grad blitt en kulturell arena for befolkningen for hele regionen og er i dag en del av Vestfoldmuseene. Lokalene driftes og eies av Hydro Aluminium Holmestrand, mens det faglige ansvaret er tillagt Vestfoldmuseene.

Museet i Holmestrand hadde imidlertid ikke blitt til hvis det ikke var for bedriftens daværende kulturutvalg og «museumsgutta» Kjell Grette, Manni Nordli og Birger Andersson. I ryggen hadde de bedriftsledelsen, fagforeningene og pensjonistforeningene på Hydro. I tillegg var daværende Nord-Jarlsbergmuseene engasjert i arbeidet.

Inspirert på studietur

Bakgrunnen for det hele var en reise i regi av bedriftens kulturutvalg for de ansatte til Hydros museum på Notodden i 1996. På denne turen ble verkstedsarbeider Kåre Neperud inspirert til å foreslå at noe lignende måtte gjøres i Holmestrand. Han tok kontakt med Johan Storm, pensjonert ingeniør ved bedriften, som tente på ideen og la mye tid ned i et grundig forarbeid. I denne prosessen var lederen av kulturutvalget, Terje Vang Johannesen, en aktiv støttespiller som involverte de omtalte «museumsgutta» i arbeidet.

Men det skulle ta sin tid før man kom skikkelig i gang. Det skyldtes blant annet spørsmålet om hvor museet skulle ligge. Det var klart at det skulle ligge i tilknytning til bedriften, men involverte parter og initiativtakere hadde som mål at dette måtte bli et museum som var tilgjengelig for flere enn fabrikkens ansatte.

Utallige dugnadstimer

Våren 1999 kontaktet divisjonsdirektør Carl Ludvig Kjelsen Nord-Jarlsbergmuseene, som nå er en konsolidert enhet i Vestfoldmuseene. Han ønsket å diskutere muligheten for bevaring og formidling av bedriftens historie. Allerede få uker etter var regionkonservator Hanne S.Ø. Butvillo engasjert til å lage rammene til en plan for samlingen av bilder, film og gjenstander som fantes i fabrikkbygningen. I samarbeid med tidligere produksjonssjef ved daværende Formtech AS, Kjell Grette og personalsekretær Randi Tollefsen, ble det utarbeidet en prosjektskisse for det som skulle bli Aluminiummuseet.

Prosjektet forutsatte egnede lokaler, men først i 2001 ble det besluttet at museet skulle plasseres i nærheten av hovedporten, nærmere bestemt Nordisk Aviations Products (NAPs) lokaler. På den måten skulle publikum kunne besøke museet uten å måtte ta seg inn på selve industriområdet. Ifølge Kjelsen var det ennå ikke bestemt hvor pretensiøst dette skulle bli, men museet skulle i alle fall være tilgjengelig for skoleklasser og andre som ønsket å komme på besøk. «Våre pensjonister (les museumsgutta) skal være guider», fortalte han i et intervju med Tønsbergs Blad februar 2001.

Det skulle vise seg at de bli langt mer enn guider. De kom til å legge ned utallige dugnadstimer i det krevende arbeidet frem mot åpningen sommeren 2002. I april 2001 mottok de ivrige «museumsgutta» Tønsbergs Blads honnørpris. Da var Hydro-pensjonistene i full sving med klargjøring av lokalet hvor museet skulle ha sitt tilholdssted.

Pionerarbeid

Gutta kom i mål og siden den gang har mange interesserte besøkt museet og fått omvisning av de tre ildsjelene. Vestfoldmuseene har også bidratt i så måte, og har utviklet undervisningstilbud til store og små. I dag inngår museet i Vestfoldmuseenes tilbud i Den kulturelle skolesekken og tilbyr en rekke ulike aktiviteter, ikke minst under Holmestrand kulturfestival.

Holmestrand Aluminium museum formidler i dag bedriftens utvikling og historie. Bedriften har introdusert varer i aluminium på en rekke områder i det norske samfunnet, og produktspekteret har endret seg etter som behovene og markedene har skiftet. På flere områder er det blitt gjort et pionerarbeid innen teknologi og produktutvikling.

Videreforedlingsindustrien i Holmestrand startet opp i 1919. Da het bedriften A/S Nordisk Aluminiumindustri (Nordisk) og var en datterbedrift av selskapet A/S Høyangfaldene, Norsk Aluminium Company i Høyanger (NACO). I 1967 ble bedriften en del av Årdal og Sunndal verk (ÅSV) og i 1986 overtok Norsk Hydro eierskapet.