Om Aluminiummuseet

utstilling_aluminiummuseet_vestfoldmuseene

Aluminiummuseet i Holmestrand ble åpnet av dronning Sonja i 2002, forbindelse med Holmestrands 250 års- jubileum. Museet har siden da utviklet seg til en kulturell arena med en rekke publikumstilbud. Museet forteller om den rike norske tradisjonen for videreforedling av aluminium, og formidler også industriens verdikjede og produktutvikling – fra den spede begynnelse fram til dagens høyteknologiske virksomhet.

Ny utstilling og nyåpning

I 2017 ble det bevilget midler til å nytt utstillingskonsept. Målet var å fortelle om norsk og internasjonal aluminiumindustri med utgangspunkt i Holmestrand. Byens aluminiumindustri har vært en del av de største internasjonale og nasjonale aluminiumselskapene, og har utviklet seg til et av Norges mest avanserte og framtidsrettede industrimiljøer. Vestfoldmuseene ønsker å vise bredden i denne innovative virksomheten med en ny utstilling like moderne og framtidsrettet som aluminiumindustrien er det.

I november 2019 kunne Aluminiummuseet endelig invitere til et duggfriskt, resirkulert og gjenfødt museum, som formidler både industriens verdikjede og produktutviklingen fra den spede begynnelse til dagens høyteknologiske virksomhet. Bærekraftig utvikling og miljøproblematikk er et sentralt tema samtidig som satsingen på miljøvennlig produksjon og resirkulering har fokus.

I et spennende utstillingsarkitektonisk miljø med paralleller til innovasjon og utvikling, formidles metallets egenskaper og Holmestrands historie i et utvidet perspektiv. Det nye utstillingskonseptet bygger opp under metallets status som eksplisitt moderne, og ved hjelp av symboler og utstillingsarkitektoniske løsninger, fokuseres det på metallets livssyklus, dets estetikk, muligheter og anvendelsesområder. Aluminiummuseet er slik sett like mye en samtidsarena og visningssted for aluminium som formidler av historie. Museet befinner seg i et grenseland mellom museums- og historieformidling, design og kanskje til og med kunst. I denne prosessen har kunstneren Arne Nilsskog vært helt sentral.

I gulvet lyser blant annet uendelighetssymbolet i form av 19 modernistiske stilleben. Det illustrerer ikke bare at dagens virksomhet i Holmestrand er basert på omstøpning og resirkulering, men også hvordan utstillingsobjekter blir gjenbrukt og får ny aktualitet.

Museet ønsker å vise bredden i innovativ virksomhet og metallets rolle som sentral drivkraft i det norske moderniseringsprosjektet. Aluminium omgir oss på alle kanter – i bygninger, båter, fly og biler, husholdningsmaskiner, emballasje, datamaskiner, mobiltelefoner og oppbevaring av mat og drikke, men de færreste tenker over dette. Mens jern- og bronsealder er behørig omtalt og kjent for de fleste, er aluminiumalderen fortsatt et ukjent begrep. Det vil Aluminiummuseet gjøre noe med, og målet er å vekke interesse for moderne historie utover lokalsamfunnets rammer.

Ved hjelp av moderne formidlingsmetoder, digitale løsninger og oppdatert design, ønskes publikum, uansett alder og kjønn, etnisk bakgrunn og kunnskap, velkommen til av Aluminiummuseet.

logo_aluminiummuseet

Postadresse
Vestfoldmuseene IKS
Aluminiummuseet
Weidemanns gate 8
3080 Holmestrand

Organisasjonsnummer
993 871 184

Ansatte på Aluminiummuseet

Hanne S. Østerud
Avdelingsdirektør
Bildet viser et portrett av Hilde woxen Stormark.
Konservator og fagansvarlig

Tlf: 922 19 412
Kristin Skjelbred
Konservator og fagansvarlig
Merethe Sortland
DKS-koordinator
Bildet viser Urd Kalvik.
Formidler
Bente Aarup Paulsen
Administrasjons- og regnskapskonsulent
Bildet viser et portrett av Kasper Rogde Søyland.
Rådgiver