Om Aluminiummuseet

bakgrunnsbilde_om_aluminiummuseet_vestfoldmuseene

Om Aluminiummuseet

Aluminiummuseet formidler utviklingen og produkthistorien til Aluminium i Holmestrand, men også hvor viktig arbeideren er i denne sammenheng. Kampen for bedre arbeidsbetingelser og miljø, for ikke å glemme helsevern og det sosiale, er viktige aspekter og har sin naturlige plass i utstillingene.

Aluminiummuseet holder til i et av Hydros fabrikklokaler midt i Holmestrand sentrum. Fortsatt er det spor etter industrivirksomhet i tak og vegger.

Aluminiummuseets historie

Videreforedeling av aluminium har en lang historie i Holmestrand. Helt siden produksjonen til A/S Nordisk Aluminiumindustri tok til i 1919 har det vært stor aktivitet i fabrikklokalene. Bedriften ble etablert som datterselskap av A/S Høyangfaldene, Norsk Aluminium Company i Høyanger for å videreforedle råmetall fra moderbedriften. I Holmestrand går videreforedlingsbedriften fortsatt under navnet ”Nordisk” på folkemunne selv om bedriften fra 1967 vare en del av Årdal og Sunndal verk, for siden å bli kjøpt av Hydro i 1986.

Nordisk var den første bedriften her i landet som videreforedlet råaluminium til både halvfabrikata og ferdigvarer, og har introdusert aluminium på de fleste felt i det norske samfunnet. Produktspekteret har endret seg etter som behovene og markedet har skiftet. Aluminiumbedriften I Holmestrand har tilpasset seg endringene, men også vært med på å styre markedet. På flere områder har man gjort et pionerarbeid innen teknologi og produktutvikling.

Nå er det er en stund siden skip med råmetall fra Høyanger la til kai i Holmestrand. I dag er det resirkulert aluminium som utgjør det meste av råmaterialet som videreforedles. Men det er ikke bare råvaretilgangen som har gjennomgått store forandringer. Utviklingen har gått fra å være håndverkbasert og mekanisert til å bli mer og mer automatisert og datastyrt.

I dag er det først og fremst halvfabrikata som sendes ut av bedriften. Tidligere ble det produsert flere ferdigvarer. Mest kjente er produktene merket HØYANG som henspeiler på råvareprodusenten i Høyanger. Det folk flest forbinder med HØYANG er nok kjøkkentøyproduksjonen. Kokekar i alle størrelser, ”kaffelars”, trillingkarene, saftkokeren og trykkokeren, for å nevne noe som forenklet husmorens hverdag.

Fra fabrikken i Holmestrand rullet store tanker til bryggerier, meierier, bensinselskap m.m. ut av byen på lasteplan og tog. Det ble levert til fly- og bilindustrien, lakkerte bånd til hermetikkindustrien og ”slugs” til tubeindustrien. Bedriften hadde også en egen byggvareavdeling som leverte veggbekledninger og A-tak.

logo_aluminiummuseet

Kontakt oss

Aluminiummuseet
Weidemanns gate 8
3080 Holmestrand

En del av Vestfoldmuseene

Aluminiummuseet inngår i Nord-Jarlsbergmuseene, en avdeling i Vestfoldmuseene IKS.

Vestfoldmuseene drifter 9 museer i Vestfold fylke, og sender deg på en fengende historisk reise gjennom vikingtid, middelalder, hvalfangsthistorie, kunstneren Edvard Munch sitt liv og moderne industrihistorie. Blant museene finner du også et av landets beste kunstmuseer.

Vestfoldmuseene drifter også Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen, med gjenstander, fotografier og arkiver fra hele Vestfold.

Hanne S. Østerud
Avdelingsdirektør
Bente Aarup Paulsen
Administrasjons- og regnskapskonsulent
Camilla Holm Velle
Formidler
Hilde Woxen Stormark
Konservator og fagansvarlig

Tlf: 922 19 412
Kristin Skjelbred
Historiker og fagansvarlig
Merethe Sortland
Pedagog

LEDIGE STILLINGER

Beklager, ikke noe innlegg tilgjengelig.