Våre museer holdes stengt

Nye innstramminger i forbindelse med koronapandemien gjør at våre museer holdes stengt frem til ny informasjon kommer.

Våre museer holdes stengt

Etter ønske fra Vestfoldkommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, har regjeringen iverksatt regionale tiltak gjeldende alle kommunene i gamle Vestfold.

Et av tiltakene er stengte museer, noe som berører samtlige av Vestfoldmuseenes besøksarenaer:

  • Larvik Museum
  • Hvalfangstmuseet
  • Slottsfjellsmuseet
  • Haugar kunstmuseum
  • Midgard vikingsenter
  • Aluminiummuseet
  • Berger museum
  • Jernverket Eidsfoss

Vi beklager at vi må stenge våre dører for publikum i denne tiden, men vil tilrettelegge for gode digitale tilbud her på våre nettsider, Facebook og Instagram.

For mer informasjon, se regjeringens informasjon her.