Aktuelt

Her finner du nylige og eldre nyheter fra Berger Museum.

Digital omvisning i Omdalsutstillingen

30. august 2020

Vår nye utstilling «Alltid bak kamera» åpnet i helgen. I utstillingen kan du se foto- og filmsamlingen etter Odd Omdal.

Bildet viser et print med mønster.

Nye tepper i butikken!

31. oktober 2018

Berger museum og Fossekleiva kultursenter har nå laget sitt andre pledd med utgangspunkt i Berger museums omfattende mønster og tekstilsamling.

Bildet viser en mann og en dame med hvert sitt filmkamera i aksjon.

Hvordan var produksjonen av tepper på Berger høsten 2002?

31. oktober 2018

Da Nord-Jarlsbergmuseene ble varslet om at Høie AS ville legge ned teppeproduksjonen på Berger i 2002, fikk vi Jan Wiig i Holmenkollen Filmteam til å hjelpe oss med å filme den siste teppeproduksjonen i Berger fabrikk høsten 2002.

Bildet viser et digitalt kart over Berger.

Utvidelse av den digitale møteplassen

15. juni 2018

Til sommeren 2018 har vi fått utvidet den digitale møteplassen med tre tematiske kart over Berger; «Etableringen av industrisamfunnet Berger», «Et levende bygdesamfunn – Foreninger og organisasjoner» og «Utbygging, tilflytting – og nedlegging...».

Bildet viser de to institusjonenes Facebook-side.

Berger museum + Fossekleiva kultursenter = SANT

15. mars 2018

Berger museum og Fossekleiva kultursenter driver samdrift i ordets rette forstand.

Bildet viser en original skisse fra Berger museum 1910.

Nye Bergerpledd under produksjon

13. april 2017

Bergerpledd som storproduksjon produseres ikke lenger. Etter at Høie AS overtok produksjonen av Bergerpledd på 1980-tallet produserte de Bergerpledd på Berger ut 2002.

Bildet viser et redskap som ligger over ark med håndskrevet tekst.

En smak av Berger – en smak av Europa!

10. februar 2015

Berger museumsforening og Berger museum har satt i gang kartlegging av mat og mattradisjoner på Berger. Hovedvekten vil være på perioden fra etableringen av industrien rundt 1880 til i dag. Der det er mulig vil vi også forsøke å dokumentere matvaner mm. på Berger gård og i landskapet rundt fra tiden før industrietableringen.

Berger museums nye utstilling

1. februar 2015

Berger museums hovedutstilling skal åpne 20. juni 2015 i museets nye lokaler, i tilknytning til Fossekleiva kultursenter. Berger museum skal drives i samdrift med Fossekleiva kultursenter og ha samme inngangsparti, kafe, butikk og toaletter. Heis og trapp opp i museumslokalene er snart på plass og vil være med på å gi både museet og kultursenteret universell utforming.

Bildet viser et av kunstverkene fra utstillingen.

Magisk åpning av Kunst rett vest 2014

12. september 2014

11. september 2014 var vi vitne til en magisk åpning av årets Kunst rett vest i Fossekleiva kultursenter og de lokalene som skal bli Berger museum.