Illustrasjonsfoto Berger Historielag

Berger Historielag

Berger Historielag er Berger museums venneforening. De formidler lokalhistorie og -kunnskap om og fra Berger, gjennom temakvelder og andre arrangementer.

Berger Historielag vil...

  • Formidle lokalhistorie og lokal kunnskap om og fra Berger.
  • Innhente og samle historier, lokalkunnskap og bilder om og fra Berger.
  • Bidra til at innbyggere og andre blir kjent med Bergers historier.
  • Gi lokale opplevelser i samarbeid med innbyggere og andre.

Medlemskap

Et årsmedlemskap koster kr. 200,- per husstand.
Medlemskontigent betales inn til kontonr.: 2220.30.26858.
Merk innbetalingen med navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Medlemskontingenten bidrar til drift av Berger Historielag og muliggjør aktiviteter og tilbud.

Medlemsfordeler

  • Informasjon om aktiviteter, både lokalt og fra andre
  • Programslipp og forhåndsvisning av utstillinger m.m. i Fossekleiva

Hjertelig velkommen som medlem!

Følg oss på Facebook

Du kan og finne nyttig informasjon om aktuelle arrangementer på Berger Historielags Facebooksider.

Kontaktinformasjon

Tom Wang, leder
Telefon: 906 31 856