Illustrasjonsfoto Berger Historielag

Berger Historielag

Berger Historielag er Berger museums venneforening. De formidler lokalhistorie og -kunnskap om og fra Berger, gjennom temakvelder og andre arrangementer.

Berger Historielag vil...

  • Formidle lokalhistorie og lokal kunnskap om og fra Berger.
  • Innhente og samle historier, lokalkunnskap og bilder om og fra Berger.
  • Bidra til at innbyggere og andre blir kjent med Bergers historier.
  • Gi lokale opplevelser i samarbeid med innbyggere og andre.

Medlemskap

Et årsmedlemskap koster kr. 100,- for enkeltmedlemmer og kr. 150,- for familiemedlemskap.
Medlemskontigent betales inn til kontonr.: 2220.30.26858.
Merk innbetalingen med navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Medlemskontingenten bidrar til drift av Berger Historielag og muliggjør aktiviteter og tilbud.

Medlemsfordeler

  • Informasjon om aktiviteter, både lokalt og fra andre.
  • Programslipp og forhåndsvisning av utstillinger m.m. i Fossekleiva.
  • Gratis kaffe/te ved hvert besøk i Fossekleiva kultursenter (ved å oppgi at man er medlem av venneforeningen).

Hjertelig velkommen som medlem!

Følg oss på Facebook

Du kan og finne nyttig informasjon om aktuelle arrangementer på Berger Historielags Facebooksider.

Kontaktinformasjon

Tom Wang, leder
Telefon: 906 31 856