Bildet viser de to institusjonenes Facebook-side.

Berger museum + Fossekleiva kultursenter = SANT

Berger museum og Fossekleiva kultursenter driver samdrift i ordets rette forstand.

Vi lager felles utstillinger, vi har fellesarealer, vi deler på utgiftene og tenker sammen med samme strategi. Dette samboerskapet i Bergerveien 2b gjør det mulig for oss å få til mye mer aktivitet og tilgjengelighet for publikum og et faglig utbytte som sprenger grenser mellom fortid og nåtid, mellom kunst og historie, mellom ulike kunstretninger og uttrykk, og som utfordrer oss til å tenke nytt, sette historiske aspekter i nytt lys og diskutere og debattere historieformidling i seg selv.

Som et ledd i denne samdriften har vi også nå fått felles facebook-sider! I sammenføringen av disse sidene ble dessverre Fossekleiva kultursenters historikk slettet, men det fylles raskt opp med arrangementer, utstillinger og felles informasjon igjen.

Vi må også trekke frem vårt utmerkede samarbeid med Café Jebsen og Berger historielag m.fl.

Velkommen til vårt museum og kultursenter!