Bildet viser en faksimile av Berger museum på digitalt Museums nettside.

Berger museum på DigitaltMuseum

Gå gjerne inn på DigitaltMuseum og søk i samlingen selv. Det er også muligheter for å kommentere objektene i DigitaltMuseum, og dine kommentarer vil komme til meg/samlingsansvarlig i Vestfoldmuseene og blir så lagt til i registreringen.

Samlingen er registrert av Bjørg Bråtho og Hanne Synnøve Østerud i Vestfoldmuseene i samarbeid med Jørg Jebsen i Berger museumsforening etter beste evne. Kan dere bidra ytterligere er det fantastisk! Personlige anekdoter som:

«Ja, dette mønsteret husker jeg! Det vevde jeg i 1949 og det var noen utfordringer med det husker jeg…»

Eller «Jeg har et slikt pledd hjemme jeg – vil dere ha det?» – Er mer enn ønskelig! Vi har jo et ønske om økt fokus på disse tekstilene og at folk skal bli bevisste på at de muligvis har klenodier hjemme, som vi drømmer om at de vil gi til Berger museum slik at mange flere kan få glede av dem.