Berger museums nye utstilling

Berger museums hovedutstilling skal åpne 20. juni 2015 i museets nye lokaler, i tilknytning til Fossekleiva kultursenter. Berger museum skal drives i samdrift med Fossekleiva kultursenter og ha samme inngangsparti, kafe, butikk og toaletter. Heis og trapp opp i museumslokalene er snart på plass og vil være med på å gi både museet og kultursenteret universell utforming.

Arbeidet med nye utstillinger krever mye arbeid. Planleggingen av de nye utstillingene har allerede pågått i flere år, og mange søknader om finansiering er sendt. Det er søkt kulturdepartementet, Norsk kulturråd, Vestfold fylkeskommune, Foreningen Samhold, Berger og Fossekleven legat, Anders Jahres stiftelse og sist men ikke minst Sparebankstiftelsen. Mange søknader ligger til behandling, men Sparebankstiftelsen har allerede støttet prosjektet med 500.000 kroner. I tillegg kommer Nord-Jarlsbergmuseenes oppsparte midler og Berger museumsforenings flerfoldige dugnadstimer.

Interessant tekstilindustri

Nye montre, skuffeseksjoner og andre utstillingselementer er i bestilling, ny film som skal forklare produksjonsprosessene er snart ferdige og vever skal settes opp i samarbeid med Sjølingstad Uldvarefabrikk. To vever settes opp i samarbeid med Arvid Hansen i Berger museumsforening og de ansatte i Sjølingstad som skal hjelpe oss med renning og oppsett av veven slik at vi har et mål å i hvert fall kunne veve på den ene veven for å demonstrere hvordan den fungerer.

Berger er interessant både med tanke på tekstilindustrihistorien, men også for det unike industri-, kultur- og naturmiljøet som omgir fabrikkene. Her legges det opp til turstier i tillegg til formidling i museet, butikken og kafeen. I samarbeid med For smakens skyld er vi i gang med å samle inn mattradisjoner fra Berger, og vi håper også på å få satt i gang et prosjekt for å kartlegge immaterielle kulturminner i form av «stedsnavn på folkemunne». Dette er prosjekter som vil inngå på flere vis i formidlingen av Bergers historie.

Spennende samarbeid

Vi har i tillegg et samarbeid med Kunsthøyskolen i Oslo på temaet tekstildesign og tekstilproduksjon. Dette samarbeidet er også svært spennende.

Berger museum er frem til nå drevet av Berger museumsforening, med hjelp fra Nord-Jarlsbergmuseene, Vestfoldmuseene. De økte kravene til universell utforming, tilgjengelighet og pågang av skoleklasser, barnehager og andre besøkende, har ført til at rollene nå er byttet om. Fra juni 2015 vil Vestfoldmuseene drive museet, men i tett avhengighetsforhold til Berger museumsforening som fortsatt har eierskapet til museumssamlingen, og som fortsatt er Vestfoldmuseenes store bidragsyter som kunnskapsleverandør og formidler av Bergers historie, og store samarbeidspartner.

Fra en workshop vi hadde i samarbeid med scenografistudenter fra Høyskolen i Østfold, og museologi fra Universitetet i Oslo. Vi håper på å få vise fram dette på åpningen av museet i sommer.