Bildet i svart/hvitt viser en faksimile fra en avisartikkel.

Fossekleiva fikk bevaringspris!

Fossekleiva er fortsatt et sameie hvor hver eier har ansvaret for sin seksjon, pluss at eierne gjennom sameiestyret har ansvaret for fellesutgifter og uteområdene. Svelvik kommune eier ca. 1/3 del av Fossekleiva hvor Fossekleiva kulturhus er, og det nye Berger museum skal på plass i samdrift med kulturhuset.

I disse dager går sameiet gjennom hele bygningskomplekset for enda bedre sikring mot brann, og en del vedlikeholdsarbeid pågår. Som det står i artikkelen over, blir man nok aldri helt ferdig med det, men slik er det nå for alle huseiere.

Hvordan slike store industrianlegg skal bevares, er et stort spørsmål. Ikke alle kan bli «museumsfabrikker» slik Sjølingstad Uldvarefabrikk eller Norsk Trikotasjemuseum i Salhus er. Dette krever store økonomiske ressurser å holde ved like. På Berger har vi helt klart andre kvaliteter vi kan spille på, og er svært glade for at Berger museum kan dele Fossekleiva med kreative og positive beboere og deres atelierer.

Vi har jo sett hva som har skjedd med søsterfabrikken på Berger lenger ned i vassdraget, etter at siste pledd var vevet i desember 2002. Forfallet har vært tildels kraftig på noen av bygningene, selv om de aller eldste bygningene fortsatt har stort potensiale for etterbruk, da de er tørre og fine med første- og andre etasje i den røde Drammensgranitten. Arbeidet er utført av svenske rallarer, og er et vakkert håndverk fra 1880/81.