Unik samling

Her er et eksempel på ett av de tusener av design Berger fabrikker har produsert.

Dette mønsteret har elementer både fra Art Nouveau og Art Deco og ble produsert på 1920–1930-tallet og utover, alt avhengig av popularitet.
Mønstrene kunne kjøpes fra mønsteratelier i utlandet og overføres fra skissen, som vi ser her, til patrontegning og hullkort slik at kompliserte mønstre kunne veves metervis.