Vi søker rådgiver og museumspedagog

Vetfoldmuseene søker rådgiver og museumspedagog til sin avdeling Nord-Jarlsbergmuseene.

Vestfoldmuseene er et interkommunalt selskap etablert i 2009, bestående av museer, samlingsforvaltning og arkiv. Selskapet eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune. Vi er 80 ansatte fordelt på ulike avdelinger rundt i Vestfold. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Selskapet har driftsansvar for følgende enheter: Haugar Vestfold kunstmuseum, Midgard vikingsenter, Slottsfjellsmuseet, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Munchs hus, Berger museum, Aluminiummuseet, Jernverket Eidsfoss, Vestfoldarkivet og fellestjenesten Samlingsforvaltningen.

Om stillingene

Nord-Jarlsbergmuseene (NJM) er en avdeling i Vestfoldmuseene, med hovedkontor i Holmestrand. NJM driver de tre museene: Aluminiummuset, Berger museum og Jernverket Eidsfoss. NJM inngår også i Vestfoldmuseenes fellesprosjekt: «Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter» med et formidlingstilbud knyttet til historien om Grefsrudleiren.

Tematisk arbeider NJM med 300 års industri- og arbeidslivshistorie, fremveksten av dagens samfunn, samtidshistorie m.m. knyttet spesielt opp mot jernverk-, tekstil- og aluminiumindustri, og problemstillinger knyttet til forurensning, resirkulering, forbrukssamfunnet, andre verdenskrig og etterkrigshistorien. Arbeidet har utgangspunkt i våre steder, men løftes opp på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå gjennom samarbeid både i nasjonale nettverk, i Vestfoldmuseene og med lokale foreninger og stiftelser.

Vår arbeidsmetode baseres på teamarbeid hvor vi jobber på tvers i avdelingen, men har spesifikke ansvarsområder. Vi søker nå etter en rådgiver som vil ha et spesielt ansvar for Jernverket Eidsfoss, og en museumspedagog som vil jobbe med å utvikle vårt generelle publikumstilbud og spesifikke undervisningstilbud i Den kulturelle skolesekken (DKS).

RÅDGIVER

Sentrale oppgaver:

 • Arbeid med prosjekt- og kunnskapsutvikling innenfor jernverkshistorie og andre relevante historiske temaer
 • Organisere og gjennomføre arrangementer, spesielt ved Jernverket Eidsfoss
 • Arbeide med utviklingen av museums- og besøksstedene på Eidsfoss
 • Inngå i avdelingens DKS-team
 • Arbeid med andre temaer og oppgaver ved NJM ved behov
 • Delta i relevante nettverk, lokalt og nasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i historie eller andre relevante fagområder
 • God formidlingsevne
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra museumsarbeid
 • God kunnskap om teknologiske muligheter og digitale verktøy
 • Du har evne til raskt å kunne tilegne deg nytt fagstoff

MUSEUMSPEDAGOG

Sentrale oppgaver:

 • Utvikle avdelingens generelle publikumstilbud, lede avdelingens DKS-team og utvikle DKS-opplegg i samarbeid med pedagog og fagansvarlige
 • Omvisninger ved avdelingens museer
 • Arbeide med, og utvikle våre digitale formidlingsplatformer i samarbeid med fagansvarlige
 • Jobbe med hjemmesider, sosiale medier og formidling på nett
 • Andre oppgaver og bistand i avdelingen etter behov

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogikk- og formidlingsutdanning
 • Bachelorgrad eller tilsvarende i historie, kulturhistorie eller andre museumsrelevante fag
 • Erfaring med utarbeidelse av formidlingsopplegg
 • Erfaring fra formidling til barn og unge
 • Erfaring fra museumsbransjen, gjerne også fra digitale formidlingsverktøy
 • Evne til å sette deg raskt inn i historie og kunne formidle dette

Gjeldende for begge stillingene:

Personlige egenskaper:

 • Positiv og engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Initierende, kreativ og fleksibel med god gjennomføringsevne
 • Ha evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du trives med stor variasjon i arbeidsoppgaver

Andre betingelser :

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Noe helg og kveldsarbeid må påregnes
 • Du må ha førerkort og disponerer egen bil

Vi kan tilby et kreativt og godt arbeidsmiljø samt:

 • En travel, spennende, utfordrende og variert jobb
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter KS tariffavtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trivelige og kunnskapsrike kollegaer

Søknadsfrist: 12.05.2019

Begge stillingene er 100% faste stillinger.

Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsdirektør for Nord-Jarlsbergmuseene
Hanne Synnøve Østerud: hanne.osterud@vestfoldmuseene.no, tlf: 480 92 497

Tiltredelse for begge stillinger er september 2019, eller etter avtale.

I henhold offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Alle søknader må gå via jobbnorge.no. Søknader som ikke går via denne kanalen vil ikke bli vurdert.