Det angår også deg

Formidlingsopplegget «Det angår også deg» tar for seg konsekvenser av nazistisk tankegods og handlinger i Vestfold under andre verdenskrig, og inviterer til å jobbe med historiske kilder og egne holdninger. De ulike museene og arkivet tilbyr ulike opplegg på ulike steder i Vestfold. Her formidles lokale fortellinger om mennesker og steder direkte på åstedene for overgrepene som ble utført mot jøder og motstandere av det nazistiske regimet.

Bilde i svart/hvitt viser mennesker som arbeider på Berg interneringsleir.

Vestfoldmuseene vil med dette bidra til å demme opp mot en historieløshet som kan få ekstreme utslag. Vi setter lys på historiske kjensgjerninger, viser følger av fordomsfulle tankemønstre og legger til rette for samtaler om hvordan vi kan lære av historien og være med på å verne om demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter. Formidlingen foregår i flere lokalmiljøer og løfter frem de stedsnære historiene.

Bildet viser en sort side med teksten Det angår også deg øverst og seks bokser med ulike bilder nedenfor

Nettressursen viser ulike konsekvenser av nazistisk tankegods og handlinger i Vestfold under 2. verdenskrig og inviterer dere inn til å jobbe med historiske kilder og egne holdninger.

Bildet i svart/hvitt og viser en jødisk familie på et jorde. Flere barn sitter oppå en hest.

Det angår også deg

Larvik Museum

Et formidlingsopplegg som omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Bildet er i svart/hvitt og viser en av leirene der norske jøder ble hold fanget.

Det angår også deg

Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet tilbyr foredrag og omvisning på Berg fengsel, som var interneringsleir under krigen. Formidleren Ulla Nachtsterns morfar, Moritz Nachtstern, var én av de deporterte jødene.

Bildet er i svart/hvitt og viser en jødisk familie på syv personer.

Det angår også deg

Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseet tilbyr et undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg.

Det angår også deg

Hvalfangstmuseet

Undervisningstilbudet handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, rasisme, brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.