DET ANGÅR OGSÅ DEG

NETTRESSURS FOR ELEVER VED UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE TRINN

Velkommen til Vestfoldmuseenes nettressurs «Det angår også deg», knyttet til vårt formidlingsopplegg for elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Nettressursen viser ulike konsekvenser av nazistisk tankegods og handlinger i Vestfold under 2. verdenskrig og inviterer dere inn til å jobbe med historiske kilder og egne holdninger.

Nettressursen er utviklet ved Vestfoldmuseene.