8. – 10. trinn: Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Haugar kunstmuseum

I utstillingen vil det være et spesielt fokus på Astri Welhaven Heiberg og hennes kvinneakter plassert i et landskap. Maleriene har aldri tidligere blitt stilt ut sammen, og vil få en sentral plass i utstillingen. I norsk sammenheng er Astri Welhaven Heiberg unik, hun er trolig den første kvinnelige kunstneren som interesserte seg for og stilte ut denne motivtypen. Welhaven Heibergs uteakter vil kontekstualiseres med samtidige norske kunstneres malerier og tegninger av kvinneakter. Dette vil gi anledning til å undersøke hvordan kunstnerne har valgt å fremstille kvinnekroppen, og gi mulighet for refleksjon og diskusjon rundt tema som teknikk, kropp, identitet og kjønn.

Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap. Utstillingen vil belyse den kreative kontakten mellom de tre kunstnerne. Andre kunstnere som er med; Rudolph Thygesen, Edvard Munch, Søren Onsager, Sigurd Eriksen, Ragnhild Keyser, Lul Krag, Charlotte Wankel, Harriet Backer, Sigri Welhaven og Margrethe Backer Welhaven.

Vi ønsker å engasjere elevene i en dialog, ikke bare om selve kunsten, men også om historie, samfunn og identitet. Kunsten kan få oss til å reflektere over hvordan idealer for kroppen har endret seg over tid og hvordan slike idealer kan påvirke oss i dag. Hvordan opplever vi verkene av den nakne kroppen og hvordan ble de mottatt i sin samtid?

Haugars dialogbaserte formidling av utstillingen og arbeidet verkstedet inngår i læreplanene for flere fag: Elevane skal lære og utvikle seg gjennom sansing og tenking, estetiske uttrykksformer og praktiske aktivitetar.

KOMPETANSEMÅL

Kunst og håndverk

  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
  • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

Norsk

  • sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid
  • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

Samfunnsfag

  • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
  • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
  • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett

Nøkkelinfo:

Periode: april - september 2021
Varighet: 2 timer
Maks. antall elever: 30 + 2 lærere
Tilbudet er gratis

Kontaktinfo:

Gry Bø

975 59 949
Foto: Signe Endresen
Foto: Signe Endresen