1. – 4. trinn: Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Haugar kunstmuseum

Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap. Utstillingen vil belyse den kreative kontakten mellom de tre kunstnerne. Andre kunstnere som er med; Rudolph Thygesen, Edvard Munch, Søren Onsager, Sigurd Eriksen, Ragnhild Keyser, Lul Krag, Charlotte Wankel, Harriet Backer, Sigri Welhaven og Margrethe Backer Welhaven.

I utstillingen vil det være et spesielt fokus på Astri Welhaven Heiberg og hennes kvinneakter plassert i et landskap. Maleriene har aldri tidligere blitt stilt ut sammen, og vil få en sentral plass i utstillingen. I norsk sammenheng er Astri Welhaven Heiberg unik, hun er trolig den første kvinnelige kunstneren som interesserte seg for og stilte ut denne motivtypen. Welhaven Heibergs uteakter vil kontekstualiseres med samtidige norske kunstneres malerier og tegninger av kvinneakter. Dette vil gi anledning til å undersøke hvordan kunstnerne har valgt å fremstille kvinnekroppen, og gi mulighet for refleksjon og diskusjon rundt tema som teknikk, kropp, identitet og kjønn.

Vi ønsker å engasjere elevene i en dialog, ikke bare om selve kunsten, men også om historie, samfunn og identitet. Kunsten kan få oss til å reflektere over hvordan idealer for kroppen har endret seg over tid og hvordan slike idealer kan påvirke oss i dag. Hvordan opplever vi verkene av den nakne kroppen og hvordan ble de mottatt i sin samtid?

Haugars dialogbaserte formidling av utstillingen og arbeidet verkstedet inngår i læreplanene for flere fag: Elevane skal lære og utvikle seg gjennom sansing og tenking, estetiske uttrykksformer og praktiske aktivitetar.

KOMPETANSEMÅL

Kunst og håndverk

  • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid
  • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
  • studere form gjennom å tegne, male og fotografere
  • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning
  • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling
  • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer

Norsk

  • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
  • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk

Samfunnsfag

  • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterask
  • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Nøkkelinfo:

Periode: april - september 2021
Varighet: 2 timer
Maks. antall elever: 30 + 2 lærere
Tilbudet er gratis

Kontaktinfo:

Gry Bø

975 59 949
Foto: Signe Endresen
Foto: Signe Endresen