Bombus Drømmehage

Møt Hvalfangstmuseets insektsmaskot Bombus. Hun representerer mange små, men svært viktige medhjelpere i vår matproduksjon. I løpet av våren skal noen barnehagebarn få hjelpe oss med å så og plante ut deilige sommerblomster som Bombus og hennes mange venner liker.

Hvalfangstmuseet

Etter påbyggingen av Hvalfangstmuseet, har vi fått en flott takterrasse. På denne planlegger vi å etablere en insektsvennlig beplantning i blomsterkasser.

De senere årene er det beviselig blitt færre insekter, og vi på Hvalfangstmuseet ønsker å bidra til at det ikke skal bli enda færre. Svært mye av det vi spiser er avhengig av pollinering fra insekter, og da er det viktig å bidra med blomster som gir insektene både pollen og nektar gjennom hele sesongen.

Rammeplanen for barnehager har også søkelys på bærekraft og biologisk mangfold, jfr. punkt 1 og 9, som blant annet sier at barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen og at de utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

Vi ønsker derfor å invitere noen barnehager i Sandefjord kommune hvert år til å delta i et undervisningsopplegg om pollinerende insekter, hovedsakelig bier og humler. Opplegget er tenkt slik:

  • April: de nest eldste barna i barnehagen kommer på besøk til Hvalfangstmuseet hvor vi har en fortellerstund om insektenes viktige jobb med pollinering og hva pollinering er. Vi ser på og snakker litt om noen av de mest kjente insektene; biene og humlene. Barna får også med seg frø og noe utstyr slik at de kan plante insektsvennlige sommerblomster i barnehagen.
  • Mai: de samme barna kommer tilbake til museet og får plante ut sommerblomster i en av blomsterkassene på takterrassen. Vi setter opp skilt med navn på barnehagen i kassen.
  • Sommeren: barnehagebarna kan besøke museet og følge med på blomstene sine, samt studere om de får besøk av noen insekter. Vi legger opp til at i hvert fall ved ett besøk gjennomfører barnehagen, i samarbeid med museet, en undersøkelse av hvilke insekter som besøker blomstene på terrassen. Hvor mange insekter klarer vi å kjenne igjen?
  • September: barnehagebarna hjelper til med å rydde opp de avblomstrede blomstene, slik at blomsterkassen er klar for neste års planter. Vi kan også sjekke insektshotellene.

Nøkkelinfo:

- Praktisk undervisningsopplegg om pollinerende insekter
- Målgruppe: 4-5 åringer som kan følge opplegget gjennom sesongen og inn i siste barnehageår.
- Sted: På museet og i barnehagen.

Kontaktinfo:

Inger-Lise Krekling, Atle Selnes Nielsen

412 02 415