Dagens industri

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.

Aluminiummuseet

Elevene vil få ulike gruppeoppgaver, som må løses ved bruk av film, dataspill, gjenstander og tekst i utstillingen.

Opplegget avsluttes med en felles quiz.

Elevene vil lære om:

  • Hvordan aluminium fremstilles.
  • Aluminiumets unike egenskaper og bruksområder.
  • Hvordan fremstilling av aluminium påvirker miljøet og naturressurser.
  • Miljøvennlig produksjon og resirkulering.
  • Aluminiumens plass i norsk industrihistorie.

Kontaktinformasjon:

Ingrid Fjeldstad, ingrid.fjeldstad@vestfoldmuseene, tlf: 992 77 534

Merethe Sortland, merethe.sortland@vestfoldmuseene.no, tlf: 482 93 935

 

Nøkkelinfo:

9-10. trinn
Varighet: 1,5 time.
Maks 30 personer
Januar/februar

Opplegget omhandler det industrielle gjennombruddet i Norge.

Kontaktinfo:

Ingrid Fjeldstad

992 77 534