Bildet viser fire unge jenter ved siden av en gammel maskin.

Den industrielle revolusjonen

Opplegget omhandler arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden.

Berger Museum

Berger museum og Fossekleiva kultursenter holder i dag til i felles lokaler og har et nært samarbeid. På Berger museum formidler vi tekstilindustrihistorie med utgangspunkt i Berger og Fossekleven fabrikker. Her ble det suksessrike Berger-pleddet produsert. Berger er i dag en av Norges best bevarte industrisamfunn.

Etablering av industri

I del 1 diskuteres «den nye arbeidsdagen» og forutsetninger for etablering av industri. Det vil bli vist film som i korthet viser arbeidsprosesser ved produksjon av ett pledd og elevene aktiviseres ved å delta i historisk løype som gjenspeiler diskusjonen om forutsetninger for industrietablering.

Elevene karder og spinner for å se hvilken jobb det er å lage en tråd for hånd. Veving blir demonstrert og en av trådene som er laget veves inn.

Hvor kommer klærne våre fra?

I del 2 ser vi på tekstilindustrien i dag og vi spør «hvor kommer klærne våre fra?». Hvorfor tekstilindustrien i Norge bukket under på slutten av 1900-tallet er et annet spørsmål som vi også vil problematisere.

Også her vil det bli vist film og elevene vil bli aktivisert underveis og oppfordret til refleksjon og diskusjon.

Forberedelser

Det anbefales å se filmen om prosessen Fra ull til produkt før besøket. Se: https://vimeo.com/233462755

Nøkkelinfo:

8. trinn
Opplegget setter fokus på den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien på Berger for mer enn 100 år siden.
Elevene jobber seg gjennom to økter

Kontaktinfo:

Urd Tønnessen Kalvik

41269749