Bildet viser fire unge jenter ved siden av en gammel maskin.

Berger museum: Tekstilindustri før og nå

Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn, med to tekstilfabrikker og arbeiderboliger. Her ble det suksessrike Berger-pleddet produsert. Berger museum befinner seg i den nedlagte tekstilfabrikken Fossekleven fabrikk og drives sammen med Fossekleiva kultursenter.

Berger Museum

Tema

Hvor kommer klærne våre fra og hvorfor produserer vi ikke lengre klær i Norge?

Med utgangspunkt i tekstilindustrien på Berger diskuterer vi den industrielle revolusjonen, arbeidsvilkår før og i dag, miljøproblematikk og globalisme.

Del 1 handler om «den nye arbeidsdagen» forutsetninger for etablering av industri. Vi snakker om overgangen fra håndarbeid til bruk av maskiner og eleven får selv prøvde å karde og spinne for hånd. Vi ser paralleller mellom arbeidsvilkår på Berger og i tekstilindustrien i dag. Elevene deltar også en aktivitetsløype.

I del 2 diskuterer vi motebegrepet. Hva er mote og hvem bestemmer hva mote er? Vi diskuterer og problematiserer forbrukervarer, sosial dumping og maktstrukturer.

Elevene deltar deretter i et verksted som tar utgangspunkt i Berger museum sin mønstersamling. De skal i grupper designe og trykke sitt eget Berger-pledd ved bruk av sjablonger.

 

Forberedelser til besøk

Det anbefales å se filmen om prosessen fra ull til produkt som ligger her.


Kontaktinformasjon:

Ingrid Fjeldstad, ingrid.fjeldstad@vestfoldmuseene, tlf: 992 77 534

Merethe Sortland, merethe.sortland@vestfoldmuseene.no, tlf: 482 93 935

Nøkkelinfo:

8. trinn
Opplegget setter fokus på den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien på Berger for mer enn 100 år siden.
Elevene jobber seg gjennom to økter

Kontaktinfo:

Ingrid Fjeldstad

992 77 534