Bildet i svart/hvitt viser Herman Sachnowitz med to venninner en varm sommerdag.

Det angår også deg

Undervisningstilbudet handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om gruppetenkning, rasisme og brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Hvalfangstmuseet

Om undervisningstilbudet

Høsten 2013 startet Vestfoldmuseene arbeidet med å etablere et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i Vestfold. Prosjektet har fått tittelen Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold, og har deltakere fra Larvik museum, Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet, Samlingsforvaltning og Slottsfjellsmuseet.

Undervisningsopplegget handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om gruppetenkning, rasisme og brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

I Sandefjord vil vi rette fokus mot demokratiets «fall» under Quisling-regjeringen og det tyske okkupasjonsstyret. Elevene vil bli kjent med Vestfoldinger som gjennom illegalt arbeid eller politisk overbevisning ble arrestert og havnet i tyske konsentrasjonsleirer. Elevene vil også få kjennskap til hva som skjedde med de jødiske familiene fra Vestfold.

Nøkkelinfo:

Passer for alle klassetrinn til og med videregående
Handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold

Kontaktinfo:

Atle Selnes Nilsen

947 93 341
Bildet i svart/hvitt viser Herman Sachnowitz med to venninner en varm sommerdag.
I VESTFOLD: Herman Sachnowitz med to venninner en varm sommerdag. Fotografiet er utlånt av Herman Sachnowitz’ døtre.