Bildet i svart/hvitt og viser en jødisk familie på et jorde. Flere barn sitter oppå en hest.

Det angår også deg

Et formidlingsopplegg som omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Larvik Museum

Om undervisningstilbudet

Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold» er et formidlingsopplegg som omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere avdelinger i Vestfoldmuseene og med Den kulturelle skolesekken i Vestfold (DKS). Alle elever i den videregående skolen i Vestfold har anledning til å være med på dette opplegget enten i Larvik, Sandefjord, Tønsberg eller på Berg fengsel.

I Larvik vil elevene bli kjent med livet og skjebnen til familien Sachnowitz, som da krigen brøt ut besto av faren Israel Sachnowitz og barna Martin, Elias, Samuel, Rita, Marie, Herman, Frida og Frank. Hele familien ble deportert og sendt til utryddelsesleiren Auschwitz. Bare Herman Sachnowitz overlevde. Han kom tilbake til Larvik og bygget seg opp et liv her etter krigen. I 1976 kom boka «Det angår også deg» ut. Boka ble skrevet av larviksforfatteren Arnold Jacoby, og ble i 2016 kåret til én av de 10 viktigste bøkene om andre verdenskrig i Norge.

Dagsgang

Undervisningsopplegget vil først ha en introduksjon der elevene blir kjent med familien Sachnowitz og deres skjebne. I denne introduksjonen vil også familiens skjebne settes inn i en større sammenheng. Etter introduksjonen tas elevene med på en byvandring der man forteller mer om familien Sachnowitz’ liv og skjebne på steder som familien hadde tilknytning til. Elevene vil blant annet få se familiens hus, der epletrærne faren plantet for hvert av barna sine fortsatt står i hagen, og snublesteinene som er lagt ned på torget til minne om familien.

Nøkkelinfo:

VG3
Den kulturelle skolesekken i Vestfold (DKS)

Kontaktinfo:

Ane Ringheim Eriksen

481 06 600