Bildet er i svart/hvitt og viser en jødisk familie på syv personer.

Det angår også deg

Slottsfjellsmuseet tilbyr et undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg.

Slottsfjellsmuseet

Om undervisningstilbudet

Slottsfjellsmuseet tilbyr et undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg. Flere jødiske familier bodde i Tønsberg i perioden før 2. verdenskrig. Vi følger tre av familiene gjennom førkrigstiden og under de dramatiske hendelsene frem til 1942 og deportasjonen til Auschwitz.

Gjennomføring av undervisningen

Skoleelevene møter på Slottsfjellsmuseet. Vi starter med vandring til de tre stedene i byen hvor det er lagt ned minneplater over de drepte jødene. Minneplatene, kalt Snublesteiner, er nedfelte i fortauet utenfor stedet familiene drev sine forretninger.
Etter byvandringen viser vi lysbilder og gir et kort sammendrag av bakgrunn og situasjoner som førte til nazistenes ønske om å tilintetgjøre alle jøder.

Underveis kan vi diskutere spørsmål som:

  • Kan dette skje i dag?
  • Hva er et demokrati?
  • Er demokratiet vårt god nok beskyttelse for den enkelte?

Undervisningen gjennomføres på ca. 1 ½ time.

Nøkkelinfo:

Passer for ungdomstrinn og videregående trinn.
Undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg
Gjennomføres på ca. 1 ½ time.

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Erlend Tveite