Bildet er i svart/hvitt og viser en jødisk familie på syv personer.

Det angår også deg

Slottsfjellsmuseet tilbyr et undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg.

Slottsfjellsmuseet

Om undervisningstilbudet

“Det angår også deg” er et formidlingsopplegg i Vestfoldmuseene rettet mot elever på ungdomstrinnet og videregående skole. På Slottsfjellsmuseet blir elevene kjent med de tre jødiske familiene som bodde i Tønsberg ved krigens utbrudd og hvordan nazistenes ønske om å tilintetgjøre alle jøder rammet de lokale familiene.

Det pedagogiske opplegget er bygget rundt forelesning, besøk ved byens minnesmerker “Snublesteinene” og refleksjonsoppgaver. Det reflekterer over sentrale tema som demokratiets betydning, gruppetenkning, rasisme og brudd på menneskerettighetene. Et sentralt mål er å jobbe med historiske kilder og våre egne holdninger.

Gjennomføring av undervisningen

Skolelevene møter på Slottsfjellsmuseet hvor vi starter dagen med en presentasjon av de tre jødiske familiene som bodde i Tønsberg ved krigens utbrudd og hvordan tysk okkupasjon og Holocaust rammet dem.
Etterpå går vi til minnesmerkene, kalt «Snublesteiner» som er lagt ned i fortauene foran bygårdene i Tønsberg der de jødiske familiene hadde sine liv.

Tilbake på Slottsfjellsmuseet reflekterer vi over sentrale tema som menneskeverd og mangfold. Vi snakker om religion og politikk og spør spørsmål som:

• Kan dette skje i dag?
• Hva er et demokrati?
• Er demokratiet vårt god nok beskyttelse for den enkelte?

Undervisningen gjennomføres på ca. 2 timer

Les mer om “Det angår også deg”.

Nøkkelinfo:

Passer for ungdomstrinn og videregående trinn.
Undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg
Gjennomføres på ca. 2 timer.

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Line Berg Härström