Det angår også deg

Vestfoldmuseene har et stort felles formidlingsprosjekt som handler om Holocausts nedslag i fylket vårt. Lokale fortellinger om mennesker og steder løftes frem – og formidles direkte på åstedene for overgrepene som ble utført mot jøder så vel som mot motstandere av det nazistiske regimet.

Vestfoldarkivet

Disse beretningene fra våre kjente steder danner selvfølgelig grunnlaget for fortellingen om det store Holocaust. Seks millioner jøder kom fra et sted; også herfra. Mennesker trer frem som individer og gir historien et ansikt. Historien blir mer aktuell og nærværende ‐ og angår oss mer direkte på den måten.

Foredrag og omvisning på Berg

Vestfoldarkivets arkivformidler, Ulla Nachtstern, tilbyr foredrag og omvisning på Berg fengsel, som var interneringsleir under krigen. 336 jøder ble internert her fra 26. oktober 1942. Samme år, 26. november, ble det foretatt en seleksjon av fanger. 60 menn som var gift med ikke‐jødiske kvinner ble holdt tilbake, mens resten ble sendt for deportasjon med Donau til Auschwitz. De gjenværende ble sittende frem til 1. mai 1945, da de ble frigitt og sendt til Kjesäter flyktningmottak i Sverige.

Holocaust i Vestfold med personlig vinkling

Formidlingen på Berg har et personlig preg fordi formidlerens morfar, Moritz Nachtstern, var én av de deporterte. Til sammen ble 771 jøder sendt til Auschwitz fra Norge gjennom tre deportasjoner. Kun 34 menn overlevde – Nachtstern var én av dem. Da han kom tilbake – og møtte Rachel Tomsinsky, som senere ble hans kone – begynte han å fortelle sin historie til henne. Rachel skrev den ned på skrivemaskinen hun kjøpte seg, og i 1949 ble historien hans utgitt i bokform som den første norske Holocaust-beretningen. Originalmanuskriptet befinner seg i Vestfoldarkivet, og Nachtsterns historie går som en rød tråd gjennom formidlingen.

I 2016 fikk Ulla Nachtstern Nøtterøy kommunes kulturpris for sin formidling.

Her kan du lese mer om Det angår også deg. Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold.

Nøkkelinfo:

• Målgruppe: 3. trinn videregående
• Tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken i Vestfold
• 90 minutter (to skoletimer)
• Maks antall: en skoleklasse
• Sted: Berg fengsel

Kontaktinfo:

Ulla Nachtstern

970 67 296
Bildet er i svart/hvitt og viser en av leirene der norske jøder ble hold fanget.
PÅ NÆRT HOLD: Til sammen ble 771 jøder sendt til Auschwitz fra Norge gjennom tre deportasjoner. Kun 34 menn overlevde. Foto lånt av Interessegruppen på Berg. Fotograf ukjent.