Det angår også deg

Undervisningstilbudet handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, rasisme, brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Hvalfangstmuseet

Om undervisningstilbudet

Høsten 2013 startet Vestfoldmuseene arbeidet med å etablere et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i Vestfold. Prosjektet fikk tittelen «Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold», og har nå deltakere fra Larvik museum, Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet, Samlingsforvaltning, Slottsfjellsmuseet, Aluminiumsmuseet og Midgard Vikingsenter.

For elever på ungdomsskolens 10. trinn rettes fokus mot nazismens raseideologi og dehumaniseringen av den jødiske befolkningen. Elevene blir kjent med forløpet fram til arrestasjonen av de norske jødene i 1942, og hvordan nazistenes ønske om å tilintetgjøre alle jøder rammet de lokale familiene. Sentrale begrep er demokrati og menneskerettigheter.

Fagfornyelsen i samfunnsfag

Demokratiforståing og deltaking:

  • Dei(elevane) skal forstå kvifor konfliktar har oppstått og oppstår, og korleis dei har blitt og blir handterte.
  • Faget skal bidra til at elevane utviklar kunnskap om og innsikt i demokratiske verdiar og prinsipp. Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme.
  • Elevane skal kunne gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, …

 

Nye lokale fagplaner i Sandefjord:

På 10. trinn er ett av temaene krig og fred

Nøkkelinfo:

- Om demokrati og menneskerettigheter
- Varighet: ca 60 min.
- Sted: I museet

Kontaktinfo:

Inger-Lise Krekling, Atle Selnes Nielsen

412 02 415