DKS «Vikingenes Kaupang – byen, handel og håndverk» vår 2021

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Midgard vikingsenter

Om undervisningstilbudet for 6. trinn

Elevene på 6. trinn i Sandefjord og Larvik kommuner inviteres til DKS-opplegg om vikingbyen Kaupang. Her får de lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena på Kaupang. Gjennom praktiske aktiviteter vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant bydannelse, hverdagsliv, handel, handelsvarer og håndverk. Ytterligere beskrivelse finnes på DKS-sidene til Vestfold fylkeskommune.

Faglig forberedelse

For å få et størst mulig læringsutbytte er det ønskelig at elevene kommer forberedte. De bør kjenne begrepene «jernalder» og «vikingtid» før besøket.

Relevante læreplanmål

Innholdet tar utgangspunkt i Fagfornyelsen og Kunnskapsløftet. Læreplanmål fra fagene samfunnsfag, norsk, og kunst og håndverk vil bli dekket i varierende grad gjennom de ulike aktivitetene.

Praktiske opplysninger om DKS

Bekledning
Vi er ute hele dagen uansett vær. Det kan bli vått og gjørmete i gresset, så gode vanntette sko er viktig. Myggmiddel er heller ikke dumt.

Gruppeinndelinger
Hver klasse skal deles i to undergrupper på noen av postene. Denne gruppeinndelingen må lærer ha planlagt og informert elevene om før besøket for å spare tid når opplegget er i gang.

Lærerens rolle
Det skal være med minst en lærer pr. 25-30 elever. Det er lærernes ansvar å sørge for at elevene til enhver tid er der de skal være, og for ro og orden underveis. Vår erfaring er at det er viktig at medfølgende lærere kjenner elevene godt. Det er også mer utfordrende med utendørs aktiviteter. Midgard vikingsenter er opptatt av kvalitetssikring. Lærerne blir bedt om å fylle ut et kort skriftlig evalueringsskjema i løpet av museumsbesøket.

Tilrettelegging for spesielle behov
Vi tilpasser opplegget slik at elever med spesielle behov får best mulig opplevelse og læring. Alle utearealene er tilgjengelige for rullestolbrukere. Vi har handikapp-toalett. Meld inn behov for tilrettelegging i god tid før besøket.

Mat og drikke
Mat og drikke må tas med. Men det er mulig å fylle vannflasker.

Generelt om våre undervisningstilbud

Midgard vikingsenter følger nasjonale og lokale smitteverntiltak og har stort fokus på trygg formidling. Alt utstyr rengjøres mellom kohorter.

Midgard vikingsenters læringstilbud spenner fra barnehager til videregående skole. Tilbudene tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet, og i utstillingene, gildehallen, Borreparken, og gjenstandene på senteret. Vi håper og tror at læringsutbyttet blir enda større når historiske kulturminner blir brukt som scene for flerfaglige pedagogiske opplegg for barn og unge.

Målet med læringstilbudene er at elevene og barnehagebarna skal erfare noe nytt og få lyst til å lære mer om vikingtiden. Elevene møter dyktige formidlere som skaper opplevelser og innsikt i vikingtidshistorien. Kunnskapsoverføringen skal være handlingsorientert og bygge på deltakelse og dialog. Elevene skal erfare og gjøre, ikke bare høre. Alle læringstilbud har høy grad av deltagelse og aktivitet. Vi håper at elevene kan bli overrasket, at de har det morsomt og at de får lyst til å komme tilbake.

Nøkkelinfo:

Tilbys 6. trinn

Kontaktinfo:

Anne Jæger, pedagog

934 62 080
Foto: Jonas Nord Gusland
Slindrebånd. Foto: Wencke Heine