DKS: Vikinggården på Borre høst 2021

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Midgard vikingsenter

Om undervisningstilbudet for 6. trinn

Elevene på 6. trinn i Vestfold inviteres til DKS-opplegg om aristokratiet på Borre. Her får de lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena. Gjennom praktiske aktiviteter vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant det aristokratiske livet, gildehallen, alliansebygging, vikingidrett og håndverk. Ytterligere beskrivelse finnes på DKS-sidene til Vestfold fylkeskommune.

Faglig forberedelse

For å få et størst mulig læringsutbytte er det ønskelig at elevene kommer forberedte. De bør kjenne begrepene «jernalder» og «vikingtid» før besøket.

Relevante læreplanmål

Innholdet tar utgangspunkt i Fagfornyelsen og Kunnskapsløftet. Læreplanmål fra fagene samfunnsfag, norsk, og kunst og håndverk vil bli dekket i varierende grad gjennom de ulike aktivitetene.

Praktiske opplysninger om DKS

Bekledning
Gildehallen har et ildsted som kun gir strålevarme. Det kan være vått og gjørmete i gresset, så gode vanntette sko er viktig, i tillegg til yttertøy som gjør at man holder varmen hele dagen. Flere av postene foregår under åpen himmel uansett vær.

Gruppeinndelinger
Praktiske aktiviteter krever ofte mindre grupper. Behov for gruppeinndelinger gjøres oppmerksom på i lærerinformasjonen. Denne gruppeinndelingen må lærer ha planlagt og informert elevene om før besøket.

Lærerens rolle
Det skal være med minst en lærer pr. 25-30 elever. Det er lærernes ansvar å sørge for at elevene til enhver tid er der de skal være, og for ro og orden underveis. Vår erfaring er at det er viktig at medfølgende lærere kjenner elevene godt. Det er også mer utfordrende med utendørs aktiviteter. Midgard vikingsenter er opptatt av kvalitetssikring. Lærerne blir bedt om å fylle ut et kort skriftlig evalueringsskjema i løpet av museumsbesøket.

Tilrettelegging for spesielle behov
Vi spesialsyr våre opplegg slik at alle deltagere kan få oppleve og lære gjennom våre aktiviteter. Alle lokalene og utearealene til senteret er tilgjengelige for rullestolbrukere. Vi har handikapp-toalett og to handikapp-parkeringsplasser ved gildehallen. Meld inn behov for tilrettelegging i god tid før besøket.

Mat og drikke
Besøkende kan handle og spise i kafeen. Medbrakt mat må spises ute. Midgard har fine uteareler der skolene og barnehagene kan bruke til lunsjtiden.

Generelt om våre undervisningstilbud

Midgard vikingsenters læringstilbud spenner fra barnehager til videregående skole. Tilbudene tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet, og i utstillingene, gildehallen, Borreparken, og gjenstandene på senteret. Vi håper og tror at læringsutbyttet blir enda større når historiske kulturminner blir brukt som scene for flerfaglige pedagogiske opplegg for barn og unge.

Målet med læringstilbudene er at elevene og barnehagebarna skal erfare noe nytt og få lyst til å lære mer om vikingtiden. Elevene møter dyktige formidlere som skaper opplevelser og innsikt i vikingtidshistorien. Kunnskapsoverføringen skal være handlingsorientert og bygge på deltakelse og dialog. Elevene skal erfare og gjøre, ikke bare høre. Alle læringstilbud har høy grad av deltagelse og aktivitet. Vi håper at elevene kan bli overrasket, at de har det morsomt og at de får lyst til å komme tilbake.

 

Nøkkelinfo:

Tilbys 6. trinn

Kontaktinfo:

Anne Jæger, museumspedagog

33 07 18 50