Bildet er i svart/hvitt og viser en hvalbåt ute på havet.

Dra på hvalfangst med klassen

Bli med på fortellervandring!

Hvalfangstmuseet

Elevene får bli med på en fortellervandring og møte en pedagog som snakker med elevene om hvalene som sjøpattedyr, de ulike hvalartene og hvorfor man i flere hundre år har drevet med hvalfangst.

Etter en kort vandring i salen går vi gjennom skjelettrommet og videre til undervisningsrommet for å se på et utdrag av en film som viser en ekspedisjon til Antarktis.

Museet legger også opp til et besøk på Southern Actor, der elevene får komme om bord og selv bruke sansene og kroppen. Det er trangt i lugarene forut, hvor deler av mannskapet bodde i flere måneder av gangen.

 

Nøkkelinfo:

For: 7. klasse
Periode: September
Varighet: ca. 2x45 minutter
Lokasjoner: Hvalfangstmuseet, og Southern Actor

Kontaktinfo:

Inger-Lise Krekling, Atle Selnes Nielsen

41202415