Bildet viser en grå pingvin med svart og oransje hode, med flere pingviner ute av fokus i bakgrunn.

Dyr i polare strøk

Gjennom dialog, faktaopplysninger og spennende fortellinger om dyrene får elevene lære om hvaler, seler, pingviner og isbjørner.

Hvalfangstmuseet

Om undervisningstilbudet

Periode: Januar/februar
Varighet: Formidlingsopplegget varer i 90 minutter.

Presentasjon

Elevene besøker Hvalfangstmuseet. Her blir de tatt med på en fortellervandring i museets gamle sal fra 1917. I salen står dyr fra Arktis og Antarktis. Gjennom dialog, faktaopplysninger og spennende fortellinger om dyrene får elevene lære om hvaler, seler, pingviner og isbjørner.

Aktivitet

Etter fortellervandringen blir elevene tatt med i aktivitetsverkstedet. Her får hver elev i oppgave å modellere i modellvoks ett av dyrene de har lært om. Resultatet ender alltid opp i festlige utgaver av dyrene, skapt av kreative barnehender. Modellvoksfigurene får elevene ta med seg tilbake til skolen.

Mål med undervisningsopplegget

  • Elevene skal lære om utvalgte sjøpattedyr, dyr og fugler som lever i polarområdene.
  • Elevene skal lære om dyrenes levesett, hva de spiser og hvordan de formerer seg.

Læreplanen: Kunnskapsløftet

Naturfag: Kompetansemål etter 2.årstrinn: Mangfold i naturen – Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter.
Historie: Kompetansemål etter 4.årstrinn- Peke ut verdenshav og verdensdeler og bruke sentrale geografiske begrep.
Kunst og håndverk: Formål med faget – Praktisk skapende arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser står sentralt i faget.

Nøkkelinfo:

2. klasse
Januar/februar
90 minutter

Kontaktinfo:

Atle Selnes Nilsen

947 93 341