Edith Spira – Horisonter 02.10.20-31.01.21

Gjennom en dialogbasert formidling opplever, diskuterer og forholder elevene seg til kunstverkene i Edith Spiras utstilling HORISONTER. I verkstedet vil elevene få anledning til selv å eksperimentere med et abstrakt uttrykk i akvarell og tusj på papir.

Haugar kunstmuseum

Edith Spira (f. 1951) bor og arbeider på Nøtterøy og i Wien. Horisonter er Spiras første retrospektive museumsutstilling som presenterer malerier, collager, akvareller, tegninger og skissebøker fra 1990-tallet frem til 2020.

Spiras malerier tar ofte utgangspunkt i sanseinntrykk fra natur, landskap eller arkitektur hvor stedenes farger, temperatur og lysforhold skaper et utgangspunkt for ulike stemningsleier. Motivet abstraheres ofte med utgangspunkt i komposisjoner hvor en horisontal inndeling kontrasteres med vertikale penselstrøk som danner sjiktvise, pastose lag i overflaten.

Spiras tegninger, collager, tusjarbeider og akvareller viser til en spontan linjeføring og en spesifikk interesse for automatisme og betydningen av å la en rasjonell kontroll oppheves under den kunstneriske prosessen.

 

Formidling og verksted

Gjennom en dialogbasert formidling opplever, diskuterer og forholder elevene seg til kunstverkene i Edith Spiras utstilling HORISONTER. I verkstedet vil elevene få anledning til selv å eksperimentere med et abstrakt uttrykk i akvarell og tusj på papir.

Besøket består av en 45 minutters dialog basert omvisning i museets aktuelle utstillinger samt et besøk i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å bruke seg praktisk – gjennom et verksted basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes sterk opp mot tematikk, teknikk og materialer i alle utstillingene. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging.

Formidlingens form og innhold tilrettelegges det aktuelle klassetrinnet.

Fra læreplanen

Kunst og håndverk er et sentralt fag for praktiske ferdigheter, kreativitet og refleksjon over visuell og materiell kultur. Gjennom å delta i estetiske prosesser skal elevene få erfaring med å forestille seg det som ennå ikke er, og et grunnlag for å medvirke i kultur- og samfunnsutvikling.

Muntlige ferdigheter i kunst og håndverk er å kunne sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser og skapende prosesser.

Nøkkelinfo:

Omvisning m/verksted

Passer for: Alle
Varighet: 1t 45 min.
Skoler: Normalt maks 30 elever+ 2 lærere, men på grunn av Koronaen: Maks 20 – 24 elever.

Tidspunkter:
Kl. 09.00 - 10.45
Kl. 11.15 - 13.00
Kl. 13.15 - 15.00
Tidspunkt avtales ved bestilling. Museet praktiserer faste tider, men gir et visst rom for små forskyvninger. Lærere har også anledning til å komme gratis inn og se utstillingen/forberede seg før de skal ha med seg klasser hit, men dette må da avklares med museet på forhånd.

Kontaktinfo:

Gry Bøe

975 59 949
Tagesline, 24.10.2018, blyant og akvarell på papir. Foto: Tomas Moss
Fra verkstedet. Foto: Gry Bø
Fra verkstedet. Foto: Gry Bø