Bildet viser et kart over gamle Tønsberg.

En by blir til

Utstillingen viser hvordan byen vokste frem, og hvordan landskapet påvirket og resulterte i Tønsbergs sterke posisjon i middelalderen.

Om undervisningstilbudet

For 9.000 år siden var Slottsfjellet en liten knaus som stakk opp av vannoverflaten. Etter hvert som landet steg og landområder ble tørrlagt, ble det mulig for bosetting i området. Fra yngre steinalder (4000 – 1800 f.Kr.) finner vi de første spor etter mennesker, men byen Tønsberg kjenner vi først mye senere.

Utstillingen viser hvordan byen vokste frem, og hvordan landskapet påvirket og resulterte i Tønsbergs sterke posisjon i middelalderen. I utstillingen presenteres funn fra steinalder til middelalder og viser en kontinuitet fra i dag tilbake til forhistorien.

Nøkkelinfo:

Passer for alle klassetrinn og barnehage
Utstilling

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Line Berg Härström