Bildet viser et kart over gamle Tønsberg.

En by blir til

Utstillingen viser hvordan byen vokste frem, og hvordan landskapet påvirket og resulterte i Tønsbergs sterke posisjon i middelalderen.

Slottsfjellsmuseet

Om undervisningstilbudet

For 9.000 år siden var Slottsfjellet en liten knaus som stakk opp av vannoverflaten. Etter hvert som landet steg og landområder ble tørrlagt, ble det mulig for bosetting i området. Fra yngre steinalder (4000 – 1800 f.Kr.) finner vi de første spor etter mennesker, men byen Tønsberg kjenner vi først mye senere.

Utstillingen viser hvordan byen vokste frem, og hvordan landskapet påvirket og resulterte i Tønsbergs sterke posisjon i middelalderen. I utstillingen presenteres funn fra steinalder til middelalder og viser en kontinuitet fra i dag tilbake til forhistorien.

Nøkkelinfo:

Passer for alle klassetrinn og barnehage
Utstilling

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Line Berg Härström