Et stort stykke Norge

I dette undervisningsopplegget kan elevene bli kjent med deler av norsk polarhistorie i Arktis og Antarktis, og bli fortrolige med geografiske begreper og kart.

Hvalfangstmuseet

Intro: 15-20 minutter i aktivitetsrommet

Vi forteller kort om Nansens utforsking i nord, Amundsens kappløp med Scott om å komme først fram til Sydpolen i 1911, og vi snakker litt sammen med elevene om gjenstandene som er utstilt i utstillingsdel 1. Her har vi blant annet det norske flagget som var festet til en av hundesledene som var med på Sydpolen i 1911 og Roald Amundsens reiseskrivemaskin, m.m. Deretter retter vi kort oppmerksomheten mot andre som også utforsket områder i Antarktis, så som Lars Christensen. Vi viser også filmklipp i knyttet til temaet.

 

Oppgaveløsing:

Elevene får utdelt kart over Antarktis og omkringliggende havområder. De får også utdelt en del foto på mindre lapper. Disse skal de ved hjelp av informasjon i utstillingen greie å plassere på kartet de har fått utdelt.

I tillegg får elevene noen spørsmål de må finne svar på. Riktige svar gir dem bokstaver som skal settes sammen til et løsningsord.

De får rundt 20-25 minutter til å løse oppgaven. Deretter samles vi i undervisningsrommet og går gjennom svarene.

I oppsummeringen viser vi kartet over Antarktis (tilhørende Lars Christensen) fra 1874 og et nyere kart etter «hans» oppdagelser og kartlegging. Vi viser også et kart over Antarktis med Dronning Maud Land, og viser hvor stort Norges fastland er i forhold.

 

Samfunnsfag (SAF0104)

Fagrelevans og sentrale verdier

Gjennom arbeidet med faget skal elevene forstå hvordan geografiske, historiske og nåtidige forhold legger forutsetninger for hvordan mennesker dekker sine behov, og for hvordan makt og ressurser blir fordelte. Elevene skal bli bevisste på hvordan vi er historieskapte, men òg historieskapende.

 

Naturfag (NAT0104)

Kompetansemål etter 7. trinn –

  • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg.

Nøkkelinfo:

- Om norsk polarhistorie
- Varighet: 60 min
- Sted: I museets undervisningsrom og utstillinger.

Kontaktinfo:

Inger-Lise Krekling, Atle Selnes Nielsen

412 02 415
Kart fra Norvegiaekspedisjonen, 1930-31