Bildet viser deler av utstillingen «Den Glemte byen».

Første møte med museet

Vi fokuserer på dialog, fortellinger og aktiviteter. Ikke bare får elevene høre spennende historier fra Larvik og «gamledager», de får også være aktive deltakere, gjennom dialog og aktivitet.

Larvik Museum

Om undervisningstilbudet

Hensikten med «Første møte med museet» er å la elevene bli kjent med museet – og aller helst ønsker vi at de får lyst til å komme tilbake. Opplegget foregår i Verksgården og tar utgangspunkt i museets utstillinger. Vi legger vekt på å tilrettelegge for aldersgruppen, og fokuserer på dialog, fortellinger og aktiviteter. Ikke bare får de høre spennende historier fra Larvik og «gamledager», de får også være aktive deltakere, gjennom dialog og aktivitet.

Kompetansemål

Formidlingsopplegget er tilpasset mål i Kunnskapsløftet, og kan blant annet knyttes til følende kompetansemål:

  • elevene skal kunne lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesning (kompetansemål i norsk etter 2. trinn)
  • elevene skal kunne samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger (kompetansemål i norsk etter 2. trinn)
  • elevene skal kunne kjenne igjen historiske spor i sitt eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker (kompetansemål i historie etter 4. trinn)
  • elevene skal kunne bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv og familien sin (kompetansemål i historie etter 4. trinn). Elevene skal kunne fortelle om sin egen familie for en til to menneskealdre siden, og om hvordan levemåter og levekår har endret seg (kompetansemål i historie etter 4. trinn)

Formidlingsopplegget krever ingen forberedelser på skolen, men det kan være fint om dere på forhånd snakker med elevene om hva et museum er, hva elevene tror man kan oppleve og se på et museum og hvordan man må oppføre seg der.

Nøkkelinfo:

1.-4. trinn - tilpasses hvert trinn.

Kontaktinfo:

Ane Ringheim Eriksen

481 06 600