Bildet viser en kopi av Osebergskipet foran gravhaugen.

Fra Oseberg til Klåstad – fra gravskip til handelsskip

Kunnskap om vikingtidens skip, skipsbygging, handelsruter og dagligliv er tema i utstillingen.

Slottsfjellsmuseet

Om undervisningstilbudet

Vikinghallen tar utgangspunkt i handelsskipet fra Klåstad, Norges fjerde bevarte vikingskip. Kunnskap om vikingtidens skip, skipsbygging, handelsruter og dagligliv er tema i utstillingen. I tillegg presenteres historien om Osebergfunnet, statusskipet fra 800-tallet, hvor to kvinner ble gravlagt. Gravskikker, mytologi og hverdagsliv blir formidlet gjennom gjenstandskopier og bilder. Livet på gården, husholdning, samferdsel og tekstiler er eksempler på temaer. Velkommen til et spennende møte med vikingtiden!

Undervisningen kan tilrettelegges for ulike alderstrinn.

Ta kontakt for mer informasjon.

Nøkkelinfo:

Passer for alle klassetrinn og barnehage
Utstilling og omvisning

Kontaktinfo:

Ellen Asplin/Line Berg Härström