Bildet viser et rom i Herregården med stoler langs veggen. Innerst i rommet er en gruppe barn samlet, utkledd som grever og grevinner.

Grevskapstid

Elevene får blant annet høre historier om betydningsfulle personer som har preget Herregårdens historie, om grever, grevinner og andre viktige personer.

Larvik Museum

Om undervisningstilbudet

Herregården, med grever, grevinner, folk og fe, Den «Høygrevelige Residentz», i dag mer kjent som Herregården, ble oppført av Ulrik Frederik Gyldenløve i 1670-årene. Gyldenløve var sønn av Kong Fredrik 3, stattholder og kommanderende general i Norge, og greve av Laurvigen (Larvik).

Vi tar elevene med på en vandring i Herregården. På denne ferden – gjennom dører som knirker, fra rom til rom, opp trapper og ned trapper – får elevene høre historier om livet i og rundt Herregården på 1600- og 1700-tallet, den gang Larvik var en del av kongeriket Danmark-Norge.

Elevene får høre historier om betydningsfulle personer som har preget bygningens historie, om grever, grevinner og andre viktige personer. De får også høre historier om alle de som jobbet for å holde Herregården i gang. Mennesker, voksne som barn, som har tjent grevskapet, stelt huset, maten, dyrene og hagen.

Kompetansemål

Formidlingen vil være i samsvar med følgende kompetansemål i historie etter 7. årstrinn:

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid ved å plassere en rekke historiske hendelser i en tidslinje.
Eksempel:
  • Hendelser i Larviks historie.
  • Hendelser som har fått konsekvenser for byens utvikling.
  • Grevskapstiden som periode.

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne beskrive kulturmøter, og samtale om hvordan de forskjellige kulturene opplevde møtet.
Som for eksempel dansk adel og deres møte med folk og dagligliv i Larvik på 1600- og 1700-tallet.

Nøkkelinfo:

Fra 7. trinn til og med videregående
Omvisning i Herregården

Kontaktinfo:

Ane Ringheim Eriksen

481 06 600