Historien bak Eidsfoss jernverk

På dette DKS-opplegget vil elevene bli kjent med historien bak Eidsfoss jernverk, der vi er innom både dansketid, enevelde og begynnende industrialisering. Elevene vil også lære om livet på Eidsfoss før i tiden, både for barna, arbeidere på verket, kvinnene og verkseieren.

Jernverket Eidsfoss

Opplegget er tredelt. Det vil være en lunsjpause i midten av opplegget.

Del 1: Besøk hos lærer Sandnes. Tur i lokalområdet og besøk i skolestue med historietime om Eidsfoss jernverk.

Del 2: Besøk hos former på verket og på Eidsfoss Jernverkmuseum. Eleven vil lære om produksjonen på Eidsfoss og får selv være med å støpe sin egen gjenstand.

Del 3: Besøk hos formerenken Elise Kristensen i Bråtagata. Elevene blir kjent med hennes liv og hverdag, og deltar i en kulturløype i landskapet.

Lærerveiledning

Opplegget er forankret i de nye læreplanene fra 2020 med hovedvekt på samfunnsfag.

I opplegget ønsker vi å vise sammenhengen mellom geografiske og historiske forhold med utgangspunkt i jernverket. Opplegget tar også opp hvordan makt og ressurser har blitt fordelt tidligere på jernverket, og hvilke endringer som har skjedd i samfunnet.

Vi legger opp til en variert dag der elevene vil få delta i skapende arbeid, utforske på egenhånd utendørs, og delta aktivt i dialog og refleksjon med våre pedagoger.

Kompetansemål samfunnsfag

  • Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtal om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlaget og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosetningsmønstre.
  • Beskriv geografiske hovedtrekk i ulike deler av verden og reflekter over hvordan disse hovedtrekkene påvirker mennesker som bor der.

Kompetansemål Kunst og håndverk

  • Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte.

Kontaktinformasjon:

Ingrid Fjeldstad, ingrid.fjeldstad@vestfoldmuseene, tlf: 992 77 534

Merethe Sortland, merethe.sortland@vestfoldmuseene.no, tlf: 482 93 935

Nøkkelinfo:

7. trinn
Varighet: 4 timer
Maks 60 personer
September

Kontaktinfo:

Ingrid Fjeldstad

992 77 534