Bildet er i svart/hvitt og viser en mann med ryggen til som står klar til å skyte med harpun.

Hvalfangstmuseet og hvalbåten Southern Actor

Bli med på en fortellervandring på Hvalfangstmuseet og i hvalbåten "Southern Actor"!

Hvalfangstmuseet

Om undervisningstilbudet

Målgruppe: 4. klassene i Larvik og Stavern
Periode: mai/juni
Varighet: ca. 2 timer

Presentasjon

Dette er et formidlingsopplegg for 4. klassene i Larvik og Stavern, utformet i samarbeid med «Kulturskrinet». På Hvalfangstmuseet får elevene bli med på en fortellervandring og møte en pedagog som snakker med elevene om hvalen som sjøpattedyr, de ulike hvalartene og hvorfor man i flere hundre år har drevet med hvalfangst. Elevene får også anledning til å se en film (eller deler av denne) som viser en ekspedisjon til Antarktis.

Om bord i Southern Actor får elevene møte en en formidler som forteller elevene om livet som hvalfanger og viser dem rundt på brua og «lemmane». Kanskje blir det også tid til en tur i lugarene forut.

Mål med undervisningstilbudet

Elevene i nabobyen skal bli kjent med museet, utstillingen og kulturhistorien som formidles her. Formidlerne skal gi elevene en lærerik opplevelse som gir dem lyst til å komme igjen.

Læreplanen: Kunnskapsløftet.

  • Det meningssøkende menneske;
  • Opplæringen skal ivareta og utdype elevenes kjennskap til den hjemlige historie.
  • Det allmenndannede menneske;
  • Båndene mellom generasjonene blir tettere når de deler erfaringer og innsikt.

 

Nøkkelinfo:

4. klasse
Mai/juni
2 timer

Kontaktinfo:

Inger-Lise Krekling, Atle Selnes Nielsen

412 02 415